Definicja OMT, Definicja Operations Management Team, Definicja zespół zarządzania operacyjnego

Definicja OMT, Definicja Operations Management Team, Definicja zespół zarządzania operacyjnego

Definicja OMT - Operations Management Team – zespół zarządzania operacyjnego. Po przygotowaniu planu przekazania wybranego obszaru działalności firmy do zewnętrznej firmy outsourcingowej w ramach firmy zlecającej usługę powinien powstać OMT. Zespół Zarządzania Operacyjnego powinien być oceniany na podstawie wyników jakie zostaną osiągnięte w firmie po wdrożeniu outsourcingu. W ramach oceny korzyści wynikające z wdrożenia outsourcingu firma może wykorzystać metodologię ROO opisaną na naszych stronach.

WAŻNE: Definicja OMT, Definicja Operations Management Team, Definicja zespół zarządzania operacyjnego została opracowana na podstawie nastepujących źródeł, książek:

  • Inteligentny outsourcing. Sztuka skutecznej współpracy, Autor: Morgan Robert, Bravard Jean-Louis Wydawca:MT Biznes
  • Outsourcing, Podręcznik Sprawdzonych Praktyk, Autor: Opracowanie zbiorowe Wydawca: MT Biznes
  • Outsourcing Krok po Kroku dla Menedżerów  Autor: Dominguez Linda R. Wydawca: Oficyna Wydawnictwo
  • Outsourcing w Zarządzaniu Przedsiębiorstwami, Autor: Kopczyński Tomasz Wydawca: PWE Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
  • Przewodnik po zarządzaniu wiedzą e-biznes i zastosowania CRM – Ambit Tiwana
  • http://en.wikipedia.org/wiki/