Definicja zarządzanie wiedzą

Definicja zarządzanie wiedzą

Definicja zarządzanie wiedzą

Zarządzanie wiedzą to systematyczne zarządzanie zasobami wiedzy organizacji w celu tworzenia wartości i spełniania wymagań taktycznych i strategicznych; składa się z inicjatyw, procesów, strategii i systemów, które wspierają i usprawniają przechowywanie, ocenę, dzielenie się, udoskonalanie i tworzenie wiedzy. Zarządzanie wiedzą (KM) implikuje zatem silne powiązanie z celami i strategią organizacyjną i obejmuje zarządzanie wiedzą przydatną do określonego celu i tworzącą wartość dla organizacji. W oparciu o poprzednią definicję zarządzania wiedzą KM obejmuje zrozumienie: Gdzie i w jakich formach istnieje wiedza; co organizacja musi wiedzieć; jak promować kulturę sprzyjającą uczeniu się, dzieleniu się i tworzeniu wiedzy; jak udostępnić odpowiednią wiedzę właściwym osobom we właściwym czasie; jak najlepiej generować lub zdobywać nową odpowiednią wiedzę; jak zarządzać wszystkimi tymi czynnikami, aby zwiększyć wydajność w świetle strategicznych celów organizacji oraz krótkoterminowych szans i zagrożeń. KM musi zatem stworzyć / zapewnić odpowiednie narzędzia, ludzi, wiedzę, struktury (zespoły itp.), Kulturę itp., Aby usprawnić naukę; musi zrozumieć wartość i zastosowania nowej wiedzy; musi przechowywać tę wiedzę i udostępniać ją właściwym osobom we właściwym czasie; i musi stale oceniać, stosować, udoskonalać i usuwać wiedzę organizacyjną w połączeniu z konkretnymi długo- i krótkoterminowymi czynnikami. Z tej definicji zarządzania wiedzą wynika, że ​​zależy to od zarządzania mechanizmami tworzenia i konwersji wiedzy organizacji; pamięć organizacyjna i urządzenia do odzyskiwania; organizacyjny.

Zarządzanie wiedzą,

Pełny zakres zarządzania wiedzą (KM) nie jest czymś powszechnie akceptowanym. Zanim jednak przyjrzymy się różnicom w definicjach, spójrzmy na podobieństwa. Zarządzanie wiedzą polega na udostępnianiu właściwej wiedzy właściwym osobom, we właściwym czasie. Chodzi o upewnienie się, że firma może się uczyć i że jest w stanie wyszukiwać i wykorzystywać zasoby wiedzy w bieżących aplikacjach, gdy są one potrzebne.

Zarządzanie wiedzą wg. Petera Druckera to „koordynacja i wykorzystanie zasobów wiedzy organizacyjnej w celu uzyskania korzyści i przewagi konkurencyjnej”

Zarządzanie wiedzą wg. Wellman to „wyciągnięte wnioski i techniki zastosowane do zarządzania tym, co jest już znane.” Wellman twierdzi, że tworzenie wiedzy jest często postrzegane jako odrębna dyscyplina i ogólnie podlega zarządzaniu innowacjami.

Zarządzanie wiedzą wg. Davenport i Prusak, system zarzadzania wiedzą „zarządza wiedzą korporacji poprzez systematycznie i organizacyjnie określony proces pozyskiwania, organizowania, podtrzymywania, stosowania, udostępniania i odnawiania zarówno wiedzy ukrytej, jak i jawnej wiedzy o pracownikach w celu zwiększenia wydajności organizacji i tworzenia wartości ”.