Definicja przewaga konkurencyjna

Definicja przewaga konkurencyjna

Definicja przewaga konkurencyjna, to sytuacja, w której firma posiada istotne cechy z punktu wybranego segmentu klientów. Cechy, które pozwalają firmie wygrywać walkę konkurencyjną na rynku.

Według Prof. Krzysztofa Obłoja , przewaga konkurencyjna to - temporalny i lokalny quasi-monopol – nisza lub pozycja, która prawidłowo wykorzystywana zapewnia firmie korzyści.

Przewaga konkurencyjna to doskonałe umiejętności lub zasoby, które pozwalają jednej firmie konkurować z innymi na określonym obszarze.

Przewaga konkurencyjna odpowiada na pytanie: Dlaczego klienci firmy wybierają jej produkty? Rezygnując jednocześnie z produktów firm konkurencyjnych.

Przewaga konkurencyjną nie jest tożsama z posiadaniem przez firmę pozycji lidera.

Cechy przewagi konkurencyjnej:
 • Czas – firma posiada przewagę konkurencyjną tylko i wyłącznie w określonym czasie. Czas przewagi konkurencyjnej zależy od bardzo wielu, różnych czynników. Jedno jest pewne firma nie może stale posiadać przewagi konkurencyjnej.
 • Rynek – przewaga konkurencyjna dotyczy określonego rynku. Nawet ściśle segmentu rynku. Rynek posiada cechy demograficzne jak również behawioralne.
Rodzaje przewag konkurencyjnych
 • Naturalna przewaga konkurencyjna – firma wykorzystuje naturalnie dostępne przewagi: dostęp do zasobów, bariery prawne, lokalizację. Przewagi, które żadna inna firma nie może posiadać.
 • Cenowa i różnicująca przewaga konkurencyjna – przewaga konkurencyjna polegająca na przywództwie cenowym lub kosztowym. Najczęściej związana jest ze skalą działania. Przewaga różnicująca związana jest z jakością produktów w oczach klientów, która pozwala być firmie być przywódcą cenowym, najdroższą marką na rynku.
 • Serwisowa przewaga konkurencyjna – przewaga polegająca na stworzeniu trwałych relacji z klientami.
 • Przewaga konkurencyjna wejścia – stworzenie przez firmę bariery wejścia na rynek. Na przykład poprzez patenty, rozwiązania technologiczne.
Źródła przewagi konkurencyjnej

Jeśli biznes ma podstawową zasadę, to jest ta podstawowa zasada to prawo do przewagi konkurencyjnej.  Przewaga konkurencyjna jest wtedy, gdy Twoja firma robi (lub ma) coś lepszego niż jakakolwiek inna firma.

Jest to prawo dżungli biznesowej. Jeśli masz przewagę konkurencyjną, możesz być w stanie żądać wysokich cen i nadal cieszyć się doskonałą sprzedażą. Alternatywnie, można produkować coś po niższych kosztach niż inne firmy. W tym przypadku możesz być w stanie naliczyć ceny tak niskie, że konkurencja wypadnie z rynku.

Przewaga konkurencyjna jest powszechnie źle rozumiana. Pojawia się ona w każdym biznesplanie jako synonim "dobra". Przewaga konkurencyjna jest często mylona z cenami, kosztami, zwrotem z inwestycji, marżami, innowacyjnością, zrównoważonym rozwojem, marką i reputacją. Innymi słowy, firmy mają tendencję do nazywania wszystkiego, co uznają za dobre, przewagą konkurencyjną.

Jest to pomieszanie przyczyn i skutków. Na przykład reputacja nie jest przewagą konkurencyjną. Jest to efekt przewagi konkurencyjnej. Jeśli zrobisz coś bardzo dobrze, możesz uzyskać silną reputację. Nie można tego inaczej określić, nie można powiedzieć, że masz silną reputację, więc robisz to bardzo dobrze.

Źródła przewagi konkurencyjnej.
 • Ludzie. Ludzie są siłą napędową większości przewag konkurencyjnych. Jeśli Twoi ludzie są lepsi w innowacyjności, tworzeniu, produkcji i nawiązywaniu relacji, możesz osiągnąć przewagę konkurencyjną. Twoja konkurencja może być w stanie skopiować Twoje produkty, ale nigdy nie będzie w stanie skopiować Twoich ludzi (chociaż może ich przejąć, pozyskać). Często zdarza się, że duża część przewagi konkurencyjnej firmy jest bezpiecznie zamknięta w ukrytej wiedzy swoich pracowników.
 • Kultura i struktura organizacyjna firmy. Kultura organizacyjna to wspólne nawyki, zachowania, przekonania, misja, normy i symbole Twojej firmy. Możesz mieć najlepszych i najzdolniejszych pracowników - to nie będzie miało znaczenia, jeśli nie będą mieli wspólnej misji. Jeśli ludzie włożyliby całą swoją energię w negatywną politykę lub stawiliby opór zmianom, byliby nieskuteczni. Skuteczna kultura organizacyjna skupia energię i zdolności waszego narodu na osiąganiu znaczących rezultatów.
 • Procesy biznesowe i sposób działania firmy. Jeśli masz lepsze metody osiągania wyników, możesz cieszyć się przewagą konkurencyjną. Procesy i praktyki mogą być trudne do powielenia przez konkurencję.
 • Produkty i własność intelektualna. Wzornictwo Twoich produktów może stanowić przewagę konkurencyjną. Jednakże, jest to zazwyczaj łatwe do powielenia przez konkurencję. Prawa własności intelektualnej mogą chronić Twoje prawa do wzorów produktów, technologii i procesów.
 • Kapitał i zasoby naturalne. Kapitał i dostęp do zasobów naturalnych były tradycyjnie źródłem największej przewagi konkurencyjnej. Znaczenie kapitału z czasem spadło. Na przykład kapitał jest główną przewagą konkurencyjną w starych gałęziach przemysłu, takich jak transport. Jeśli posiadasz linię kolejową, która posiada wyłączne trasy, trudno jest konkurencji zbudować trasę, która mogłaby konkurować. Nowe branże, takie jak informatyka, są mniej kapitałochłonne.
 • Technologia. Wraz z rewolucją przemysłową technologia wzrosła jako główny czynnik przewagi konkurencyjnej. Początkowo technologia obejmowała maszyny przemysłowe, technologie transportowe, energię, sprzęt biurowy i produkty konsumpcyjne. W XXI wieku technologie informacyjne i biotechnologia pojawiły się jako główne czynniki przewagi konkurencyjnej. Obecnie, jednym z głównych źródeł przewagi konkurencyjnej są aplikacje dedykowane. Szczególnie dotyczy to firm mały i średnich, które nie mogą uzyskać przewag konkurencyjnych w innych tradycyjnych obszarach.

 

Definicja przewaga konkurencyjna została opracowana korzystając z
 • https://pl.wikipedia.org/
 • Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, Krzysztof Obłój, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
 • Pasja i dyscyplina strategii: jak z marzeń i decyzji zbudować sukces firmy, Krzysztof Obłój, Poltext