Przewaga konkurencyjna firmy

Przewaga konkurencyjna firmy

Aplikacje dedykowane

Przewaga konkurencyjna firmy jest atrybutem, który umożliwia prześcignięcie konkurentów. Pozwala firmie osiągać wyższe marże w porównaniu z konkurencją i generuje wartość dla firmy i jej udziałowców. Przewaga konkurencyjna firmy musi być trudna, jeśli nie niemożliwa, do powielenia. Jeśli jest łatwo kopiowana lub naśladowana, nie jest uważana za przewagę konkurencyjną.

Przewaga konkurencyjna firmy
Przykłady przewagi konkurencyjnej
 • Unikalne procesy biznesowe.
 • Rozpoznawanie obrazu marki.
 • Wyjątkowe położenie geograficzne.
 • Wysoko wykwalifikowana siła robocza.
 • Dostęp do nowych lub zastrzeżonych technologii.
 • Zdolność do wytwarzania produktów po najniższych kosztach.
 • Dostęp do zasobów naturalnych, które są ograniczone od konkurentów.
 • Wdrożenie systemu IT, dedykowanej aplikacji internetowej do integracji klientów, partnerów biznesowych oraz dostawców.
Tworzenie przewagi konkurencyjnej firmy

Zanim uda się ustalić przewagę konkurencyjną, ważne jest, aby ją znać:

 • Korzyść: Przedsiębiorstwo musi mieć jasność co do korzyści, jakie przynosi jego produkt lub usługa. Musi ona oferować rzeczywistą wartość i generować zainteresowanie.
 • Rynek docelowy: Firma musi ustalić, kto kupuje od niej i jak może zaspokoić swój rynek docelowy.
 • Konkurenci: Ważne jest, aby firma rozumiała innych konkurentów w środowisku konkurencyjnym.

Aby zbudować przewagę konkurencyjną firmy, musi ona być w stanie szczegółowo określić korzyści, jakie przynosi swojemu rynkowi docelowemu w sposób, którego nie mogą zapewnić inni konkurenci.

Strategie przewagi konkurencyjnej firmy

Istnieją trzy strategie mające na celu osiągnięcie przewagi konkurencyjnej: Przywództwo kosztowe, zróżnicowanie i ukierunkowanie (Cost-focus i Differentiation-focus).

Tworzenie przewagi konkurencyjnej firmy poprzez przywództwo kosztowe (Cost Leadership)

W strategii przywództwa kosztowego celem jest osiągnięcie pozycji producenta o najniższych kosztach. Osiąga się to poprzez produkcję na dużą skalę, w której firmy mogą wykorzystać ekonomię skali.

Jeżeli przedsiębiorstwo jest w stanie wykorzystać efekt skali i wytwarzać produkty po kosztach niższych niż koszty konkurentów, jest ono w stanie ustalić cenę sprzedaży, która nie będzie mogła być powielona przez inne przedsiębiorstwa. Dlatego też przedsiębiorstwo przyjmujące strategię przywództwa kosztowego byłoby w stanie czerpać zyski ze względu na swoją znaczącą przewagę kosztową nad konkurentami.

Tworzenie przewagi konkurencyjnej firmy poprzez zróżnicowanie

W ramach strategii różnicowania, produkty lub usługi firmy różnią się od produktów lub usług jej konkurentów. Można tego dokonać poprzez dostarczanie klientom produktów lub usług wysokiej jakości lub poprzez wprowadzanie innowacyjnych produktów lub usług.

Jeżeli przedsiębiorstwo jest w stanie skutecznie odróżniać się od konkurencji, może ono wówczas ustalić wyższą cenę za swoje produkty lub usługi.

Tworzenie przewagi konkurencyjnej firmy poprzez koncentrację

W ramach strategii koncentracji firma koncentruje się na wąskim, docelowym segmencie rynku. Strategia ta jest skuteczna, jeśli firma jest w stanie z powodzeniem tworzyć produkty i usługi, które mogą zaspokoić potrzeby tych klientów. Strategia fokusowa ma również dwa warianty;

 • Cost-focus: Najtańszy producent w wąskim segmencie rynku.
 • Skupienie na różnicowaniu: Zróżnicowane produkty i usługi w wąskim segmencie rynku.
Przykładki przewag konkurencyjnych
 • Reserved: Główna przewaga konkurencyjna Reserved opiera się na strategii przywództwa kosztowego. Firma jest w stanie wykorzystać efekt skali i produkować produkty po niskich kosztach, a co za tym idzie, oferować produkty po niższych cenach sprzedaży niż konkurencja.
 • Vistula: Przewaga Vistuli opiera się zarówno na zróżnicowaniu, jak i na strategii zorientowanej na zróżnicowanie. Firma jest w stanie być liderem na rynku produktów luksusowych i dzięki wyjątkowości produktów uzyskać ceny premium.
 • Biedronka: Przewaga Biedronki opiera się na strategii przywództwa kosztowego. Biedronka jest w stanie zaoferować "codzienne niskie ceny" dzięki korzyściom skali.
Znaczenie przewagi konkurencyjnej

Przewaga konkurencyjna odróżnia firmę od konkurencji. Przyczynia się do wyższych przychodów, większej liczby klientów i lojalności wobec marki. Tworzenie przewagi konkurencyjnej jest jednym z najważniejszych celów każdej firmy. Obecnie jest ono niezbędne do osiągnięcia sukcesu w biznesie. Bez przewagi konkurencyjnej firmy mogą mieć trudności z przetrwaniem lub mogą uzyskiwać efekty gorsze niż konkurencja.

Powiązane artykuły