Aplikacja szkolenia

Aplikacja szkolenia

Aplikacje HR

Korzyści z wdrożenia aplikacji Szkolenia:

Aplikacja umożliwia zarządzanie szkoleniami i wspomaga politykę zarządzania zasobami ludzkimi w zakresie szkoleń w organizacji. Poprzez tworzenie zestawień i raportów kierownictwo organizacji ma pełną wiedzę na temat kosztów szkoleń czasu ich trwania oraz kompetencji poszczególnych pracowników.

Cechy aplikacji Szkolenia:
  • Ewidencja odbytych szkoleń przez pracowników
  • Tworzenie planów szkoleń
  • Tworzenie wniosków dotyczących uczestnictwa w szkoleniu
  • Zarządzanie procesem uzyskiwania akceptacji na udział w szkoleniu
  • Wyszukiwanie określonych kompetencji pracowników firmy
  • Informowanie odpowiednich osób o konieczności odbycia szkolenia
Opis aplikacji Szkolenia:

Aplikacja umożliwia w łatwy sposób kompleksowe zarządzanie procesem szkolenia pracowników firmy. Pracownicy działu zarządzania zasobami ludzkimi mają możliwość tworzenia informacji dla poszczególnych grup użytkowników lub wszystkich osób o dostępnych szkoleniach. Aplikacja umożliwia również wygenerowanie przez użytkowników systemu wniosku o udział w szkoleniu. Poprzez wybranie z listy dostępnych szkoleń użytkownik wybiera temat szkolenia, koszt, czasookres, termin oraz z listy pracowników organizacji osobę, która musi ten wniosek zaakceptować.

Po zaakceptowaniu wniosku przez odpowiednią osobę dokument taki trafia do działu zarządzania zasobami ludzkimi, oraz wnioskodawcy gdzie w jego kalendarzu może pojawić się wpis informujący o nieobecności w okresie szkolenia i jej powodach. Istnieje możliwość otrzymywania zaliczek na udział w szkoleniu poprzez dołączenie w formularzu szkolenia informacji na ten temat, która kierowana jest do działu finansów. Po odbyciu szkolenia jego uczestnik może w łatwy sposób rozliczyć pobraną zaliczkę oraz otrzymane faktury i rachunki.

Powiązane artykuły