Listy i rysunki planu Disaster Recovery

Listy i rysunki planu Disaster Recovery

Listy, plany, zestawienia dotyczące Disaster Recovery

Plan Disaster Recovery nie powinien być powieścią. Plan powinien składać się z dokumentów, które każdy może szybko przeczytać i wdrożyć i wykonać konkretne procedury. Aby z sukcesem odtworzyć środowisko po awarii należy przygotować zestawienia istniejącego środowiska wraz z rekomendacjami działań, które należy podjąć w konkretnych przypadkach, które też powinny być szczegółowo opisane w planie.

Poniżej przedstawiamy elementy dokumentacji - zestawienia planu disaster recovery:

Lista lokalizacji – dane teleadresowe, osoby odpowiedzialne za poszczególne media: prąd, woda, ścieki, Internet

Lista sprzętu – lista komponentów infrastruktury IT, producent, model, numer seryjny, wersja firmware, dostawca, pracownik firmz serwisowej, koszt urządzenia.

Lista aplikacji – producent, numer klienta w systemie producenta, rodzaj oprogramowania, wersja, ostatnie uaktualnienie, firma świadcząca usługi wsparcia, osoba świadcząca usługi wsparcia u usługodawcy. Instrukcja pozwalająca odtworzyć oprogramowanie po awarii – jeżeli taka jest.

Lista klientów – lista głównych klientów, których firma musi powiadomić w przypadku poważnej awarii.

Lista pracowników – lista pracowników firmy wraz z informacją w jaki sposób można ich powiadomić w przypadku różnych awarii. Ważne jest aby lista była uzupełniona o ICE (eg. In Case of Emergency) listę osób bliskich pracowników, których należy powiadomić.

Lista zespołów – lista zespołów osób odpowiedzialnych za zarządzanie poszczególnymi elementami infrastruktury.

Plan sieci LAN – szczegółowy plan sieci LAN dla każdej lokalizacji zgodny ze stanem rzeczywistym. Plan powinien zawierać listę urządzeń aktywnych i pasywnych z wersją firmware, ustawieniami.

Plan sieci WAN -szczegółowy plan sieci WAN dla każdej lokalizacji zgodny ze stanem rzeczywistym. Jeżeli firma używa VPN plan powinien zawierać listę adresów IP. Plan powinien zawierać listę urządzeń wraz z ich wszystkimi parametrami.