Selektywny Outsourcing IT

Selektywny Outsourcing IT

Modele Outsourcingu IT

Selektywny Outsourcing IT

W selektywnym modelu Outsourcing IT, firmy zlecają zarządzanie tylko pewnym obszarem środowiska IT przez firmę zewnętrzną. Oddzielne umowy są podpisywane na obsługę poszczególnych obszarów: sieć teleinformatyczna, zarządzanie stacjami roboczymi, zarządzanie aplikacjami, help desk. Wybiórczy Outsourcing pozwala ograniczyć budżety poszczególnych obszarów i umów, jednocześnie pozwala korzystać z kompetencji posiadanych przez firmy outsourcingowe. Jedną z korzyści wynikających z zastosowanie tego modelu jest większa kontrola wynikająca z faktu, że poszczególne, specyficzne obszary IT są zarządzane poprzez oddzielne kontrakty. Takie rozwiązanie pozwala firmom posiadać i budować kompetencje w ramach własnych struktur organizacyjnych jak również korzystać z najlepszych praktyk i doświadczeń konsultantów zewnętrznych.

Korzyści - selektywny Outsourcing IT

Wyraźnie, ponieważ wybiórczy Outsourcing IT ma zastosowanie w obszarze ściśle określonych funkcji oraz procesów, klienci mogą odnieść korzyści z faktu posiadania większej kontroli związanej z realizacją umowy oraz z faktu, ze dostawca usług jest bardziej chętny do współpracy z klientem. Również, ograniczone, co do zakresu kontrakty są łatwiejsze do wynegocjowania, zarządzania, zmierzenia określenia ich parametrów oraz analizy rezultatów.

Nacisk na redukcję kosztów jest również wyższy niż w innych modelach współpracy. Powoduje on, że firmy outsourcingowe muszą cały czas muszą je kontrolować. W modelu współpracy wybiórczego outsourcingu IT, klienci mogą wybierać najlepszych dostawców poszczególnych usług. Ta sytuacja powoduje, że jakość oferowanych usług oraz sposób ich dostarczania jest na bardzo wysokim poziomie, gdyż klienci korzystają z wyspecjalizowanych, dedykowanych firm. W związku z faktem, że tego typu kontrakty są krótsze i częściej następują sytuacje ich rewizji, dostawcy usług zmuszeni są oferować lepsze usługi chcąc zapewnić sobie długotrwałą współpracę.

Opinie klientów o korzyściach płynących z selektywnego Outsourcing IT

 • Mam możliwość porównania ofert różnych dostawców usług.
 • Pozwala nam wybrać właściwego dostawcę usług i lepiej kontrolować SLA.
 • Poprzez porównanie ofert na wybrane produkty, otrzymaliśmy ofertę o 25% niższą niż dotychczas.
 • Możemy tworzyć najbardziej nam odpowiadające zestawy usług, z których korzystamy, oraz dowolnie je zmieniać.

Główne korzyści selektywnego Outsourcing IT

 • Lepszy poziom usług – poprzez wybranie firm, bardziej wyspecjalizowanych.
 • Większa kontrola nad procesem realizacji usług.
 • Możliwość zdobycia doświadczenia poprzez udział pracowników firmy w procesie realizacji usług.
 • Elastyczność kontraktu – krótsza umowa, prostsza i łatwiejsza do wynegocjowania.
Wyzwania – selektywny Outsourcing IT

Podczas gdy selektywny Outsourcing IT ma zdecydowanie wiele zalet, przed firmami, które z niego korzystają stoi wiele wyzwań. Wyzwań, które muszą być spełnione, aby każda firma, mogła odczuć zyski wynikające z korzystania z niego. Główny nacisk w procesie realizacji usług Outsourcing IT jest położony na zarządzanie relacjami z wieloma zewnętrznymi firmami. Kluczowym czynnikiem jest określenie obszaru odpowiedzialności, ponieważ korzystanie z wielu podmiotów wymaga zwiększonego wysiłku związanego z określeniem obszarów odpowiedzialności. Obszarów odpowiedzialności szczególnie w momencie nakładania i zazębiania się ich przez kilka podmiotów.

Lista wyzwań -selektywny Outsourcing IT

 • Brak klarownej sytuacji – dostawca usług Outsourcing IT nie widzi całej organizacji tylko swój mały, wydzielony fragment. Ten brak całościowego spojrzenia na organizację może spowodować powstanie organizacji sprzed epoki reengeneringu – Michaela Hammera.
 • Zarządzanie dostawcami usług – wyższe wysiłki są położone na zarządzanie relacjami pomiędzy różnymi dostawcami.
 • Negocjacje – ciągłe negocjacje z wieloma podmiotami angażują wiele osób oraz czas.
 • Integracja – integracja wszystkich, pojedynczych dostawców usług, procesów zachodzących w firmie.
 • Koszty –koszty negocjacji z wieloma podmiotami, mogą być wyższe niż jedne negocjacje z jednym dostawcą usług.
 • Szybkość – wielostronne negocjacje, konsumują czas i pracę wielu osób.
 • Zakres relacji pomiędzy firmą a outsourcerem – jest mniejszy niż w przypadku posiadania jednego dostawcy usług.
Czynniki decydujące o sukcesie – selektywny Outsourcing IT

Model współpracy pomiędzy firmą a dostawca usług – selektywny Outsourcing IT – staje się coraz bardziej popularny i rośnie jego znaczenie. Jego atrakcyjność polega na fakcie, że daje korzyści jakie oferuje outsourcing, oraz w zależności od kompetencji własnych pracowników, firmy mogą elastycznie kształtować obszar Outsourcing IT. Aby naprawdę odnieść korzyści wynikające z korzystania z selektywny Outsourcing IT, firmy muszą inwestować w rozwój własnych kadr aby zarządzać wieloma dostawcami usług.

Powiązane artykuły