Outsourcing IT on Demand

Outsourcing IT on Demand

Modele Outsourcingu IT

Outsourcing IT na życzenie 

On Demand Outsourcing IT

Outsourcing IT na życzenie to najwyższy możliwy etap współpracy pomiędzy firmą a dostawca usług. To jest przede wszystkie sposób dostarczania usług biznesowych.

Outsourcing IT na życzenie pozwala firmom odpowiedzieć szybciej do zmiany w obrębie ich środowiska biznesowego. Taki stan współpracy jest możliwy do osiągnięcia poprzez wzrost albo zmniejszenie infrastruktury w relacji do nowego środowiska, które nie wymaga dodatkowy nakładów zarówno w zakresie sprzętu jak i oprogramowania. Dodatkowo, usługodawca jest odpowiedzialny za unowocześnianie dostarczonego rozwiązania.

Cechy Outsourcing IT na życzenie
 • Dostarczany poprzez Internet.
 • Bardzo łatwy w zarządzaniu i monitorowaniu.
 • Wymagający wydzielonego lub publicznego modelu dostarczania usług.
 • Bazujący na rozliczeniu na podstawie dostarczonych usług.
Kluczowe czynniki Outsourcing IT na życzenie
 • Dostawca usług oferuje dostęp do: zasobów procesorów, miejsca na dyskach, mocy obliczeniowej aplikacji w innej lokalizacji niż lokalizacja klienta.
 • Właścicielem środowiska IT jest dostawca usług.
 • Dostawca usług dostarcza infrastrukturę do wielu klientów i użytkowników, którzy ją współdzielą.
 • Dostawca usług, dostarcza je zdalnie wykorzystując technologie teleinformatyczne oraz usługi w zakresie instalacji, integracji, konfiguracji oraz wsparcia w miejscu gdzie znajduje się wyposażenie.
 • Model cenowy jest podobny do leasingu, z tym, że jest jeszcze bardziej elastyczny.
 • Zmiana lokalizacji krytycznych i kompleksowych elementów infrastruktury IT i aplikacji z lokalizacji klienta do zewnętrznego, zdalnego centrum przetwarzania danych.
 • Umowy, które dotyczą ilości miejsca, wykonanych usług a nie inwestycji związanych ze sprzętem i infrastrukturą.
 • SLA – Service Level Agrement – to podstawowy dokument określający zakres projektu i jego wartości brzegowe.

Korzyści - Outsourcing IT na życzenie

Główne korzyści dotyczące modelu on-demand dotyczą elastyczności kontraktów w połączeniu z warunkami cenowymi, skalowalnością oraz redukcją zasobów. Dla firm ten model współpracy oferuje korzyści w postaci optymizacji zasobów równocześnie ze zwiększeniem elastyczności i skalowalności.

Równolegle z tymi korzyściami, firmy korzystają z lepszej kontroli kosztów, traktując IT jako usługę oferowaną różnym działom. Obciążanie kosztami poszczególnych strategicznych jednostek biznesowych jest związane bezpośrednio z ilością danych jakie one posiadają oraz przetwarzają.


Wyzwania - Outsourcing IT na życzenie

Głównym czynnikiem jest słaba znajomość możliwości korzystania z tego typu usług przez klientów. Wśród klientów brakuje zrozumienia zagadnienia informatyka na żądanie, w jaki sposób są świadczone tego typu usługi oraz jakie korzyści osiągają firmy poprzez korzystanie z nich. Innym, istotnym czynnikiem jest możliwość przekazania firmie trzeciej możliwości zarządzania danymi należącymi do klientów. Klienci preferują rozwiązania, w których są w stanie zarządzać lokalizacją informacji, ich bezpieczeństwem.

Czynniki decydujące o sukcesie – Outsourcing IT na życzenie

Kluczem do sukcesu jest częściowe zaangażowanie klientów w proces zarządzania infrastruktura IT. Najistotniejszym czynnikiem, aby osiągnąć korzyści wynikające z Outsourcing IT na życzenie, jest właściwe zarządzanie infrastrukturą. Bardzo ważne jest zebranie wszystkich danych, skomasowanie ich, skonsolidowanie i zarządzanie w jednym miejscu. Dużym wyzwaniem jest zebranie informacji z różnych aplikacji i systemów, optymizowania ich i uruchomienia razem w związku z faktem, ze każda firma posiada heterogeniczne rozwiązania w zakresie infrastruktury IT, systemów operacyjnych oraz aplikacji.

Jak wybrać najlepszy model współpracy Outsourcing IT

Decyzja dotycząca wyboru najlepszego modelu korzystania z usług Outsourcing IT jest różna dla różnych organizacji. Tak jak wiele jest firm, każda musi sama stanąć przed decyzją, w którym kierunku pójść, jakie rozwiązanie wybrać. W zakresie różnych segmentów rynku można powiedzieć z całą pewnością, że firmy małe korzystają z pełnego Outsourcing IT, firmy duże i korporacje korzystają z In-Sourcing IT. Z perspektywy rynku, przed rozpoczęciem przygody z Outsourcing IT dobrze jest, kiedy firma ma już zdobyte jakieś doświadczenia w zakresie selektywny Outsourcing IT przed pójściem krok dalej w kierunku Outsourcing IT na życzenie.

Innym rozwiązaniem przed podpisaniem kontraktu na świadczenie usług Outsourcing IT jest skorzystanie z firmy konsultingowej, której zadaniem będzie przedstawienie kilku modeli rozwiązań i ich rekomendacja.

IT managerowie przedstawiają rady dla firm, które chciałby i rozważają możliwości skorzystania z usług Outsourcing IT:
 • Skup się na umowie określającej SLA. Określ zasady oceny planowanych osiągniętych celów oraz zasady współpracy. Spójrz na ukryte koszty.
 • Sprawdź koszty w długim okresie czasu, bądź pewny że wiesz co dostawca usług IT obiecał i czy to dostarcza.
 • Nie określaj zbyt długiej listy swoich potrzeb. Nie miej wygórowanych oczekiwań. Skup się na głównych czynnikach, które pozwolą osiągnąć zakładane cele. Im bardziej szerokie są oczekiwania tym większe jest prawdopodobieństwo, że nie osiągniesz właściwych wartości oferowanej przez outsourcing.
 • Miej jasne spojrzenie na cele, tak aby móc je zakomunikować dostawcy usług. Miej pewność, ze dostawca usług rozumie Twój biznes a nie tylko technologię.
 • Upewniać się że uwzględniasz przekwalifikowanie posiadanego personelu. Bądź gotowy aby poświecić wiele czasu na właściwe zarządzanie kontraktem. Stwórz przestrzeń do możliwości wynegocjowania lepszych warunków z każdym dostawcą usług.
 • Sprawdź jak to zrobili inni. Bądź świadom zarówno pozytywów jak i negatywów wynikających z outsourcingu. Nie oczekuj zbyt wielkich oszczędności finansowych. Bądź realistą i skup się na własnych celach.

Powiązane artykuły