Definicja Brexit

Definicja Brexit

Definicja Brexit, ujęcie potoczne

Potocznie Brexit to połączenie dwóch słów British i Exit. Wyjście wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, które rozpoczęło się od referendum w Zjednoczonym Królestwie w czerwcu 2016 roku. Brexit ma się odbyć 29.03.2019, dwa lata od momentu złożenie dokumentów w Brukseli przez przedstawicieli UK.

Definicja Brexit, ujęcie rzeczownikowe

Definicja Brexit – (rzeczownik) zespół zdarzeń rozłożonych w długim, wieloletnim okresie czasu, rozpoczęty przez nieprzygotowane i nieprzemyślane wydarzenie, spowodowane chęcią uzyskania krótkookresowych korzyści, poprzez wywołanie chaosu i rozpoczęcie nieskoordynowanych, nieprzemyślanych i nie zaprojektowanych aktywności w długim okresie czasu, niemających spójnego, przemyślanego planu działania mającego na celu jego realizację.

Efekt końcowy Brexitu jest na początku działania niemożliwy do określenie i trudny do oszacowania. Poza określoną grupą zwolenników i sponsorów, Brexit jest niekorzystny dla większości osób, które są zmuszone z racji swojego miejsca na świecie (lub pracy w firmie) w nim uczestniczyć. Same osoby uczestniczące w Brexicie po rozpoczęciu nie mają lub mają bardzo ograniczony wpływ na zmianę procesu.

Cechy charakterystyczne Brexitu:

  • Brak planu działania.
  • Silne pragnienie uzyskania krótkotrwałych korzyści, kosztem wywołania nieprzewidzianego, długotrwałego chaosu.
  • Brak odpowiedzialności lub rezygnacja z niej.
  • Brak pomysłu na rozwiązanie chaosu.
  • Oskarżanie wszystkich innych tylko nie inicjatora o brak znalezienie stabilnego i realnego rozwiązania, kompromisu.
  • Brak długofalowej wizji na możliwe skutki działania.

Definicja Brexit, ujęcie procesowe

Definicja Brexit – (proces) nieprzygotowany i nieprzemyślany zespół wielu działań rozłożonych w długim lub bardzo długim okresie czasu, obejmujący społeczność lub organizację. Brexit to proces rozpoczęty przez pozbawionych szerszej, długofalowej wizji osoby, które w swoim zamiarze chcą uzyskać poprzez rozpoczęcie niego akceptację ich krótkookresowych partykularnych celów i pozyskują do niego istotnych sponsorów (zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych) gotowych wyłożyć istotne zasoby, aby się on rozpoczął.

Brexit to proces w wyniku, którego cała organizacja podlega długookresowemu czasowi chaosu i niepewności, nieprzynoszącemu żadnych korzyści zdecydowanej większości jego uczestników poza ograniczoną liczbę zwolenników oraz sponsorów. Sponsorów, którzy posiadają istotne zasoby i możliwości wykorzystania chaosu dla własnych partykularnych celów, które są sprzeczne z celami całej organizacji lub społeczności.

Definicja Brexit została opracowana na podstawie: