Definicja VST, Definicja Vendor Selection Team

Definicja VST, Definicja Vendor Selection Team

Definicja VST - Vendor Selection Team – zespół dokonujący wyboru dostawcy. Zespół osób najczęściej pracowników firmy – ale nie tylko – mający na celu: wybranie osób, które mają uczestniczyć w procesie po stronie firmy; zdefiniowanie obszaru outsourcingu, produktów, które mają być  dostarczane w procesie jego realizacji; określenie technicznych i biznesowych wymagań; określenie wymagań stawiany dostawcy usług outsourcingowych; publikacja SIWZ w zakresie outsourcingu usług.

WAŻNE: Definicja VST, Definicja Vendor Selection Team została opracowana na podstawie nastepujących źródeł, książek:

  • Inteligentny outsourcing. Sztuka skutecznej współpracy, Autor: Morgan Robert, Bravard Jean-Louis Wydawca:MT Biznes
  • Outsourcing, Podręcznik Sprawdzonych Praktyk, Autor: Opracowanie zbiorowe Wydawca: MT Biznes
  • Outsourcing Krok po Kroku dla Menedżerów  Autor: Dominguez Linda R. Wydawca: Oficyna Wydawnictwo
  • Outsourcing w Zarządzaniu Przedsiębiorstwami, Autor: Kopczyński Tomasz Wydawca: PWE Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
  • Przewodnik po zarządzaniu wiedzą e-biznes i zastosowania CRM – Ambit Tiwana
  • http://en.wikipedia.org/wiki/