Definicja MSA, Definicja Master Service Agreement, Definicja umowa dotycząca usług specjalistycznych

Definicja MSA, Definicja Master Service Agreement, Definicja umowa dotycząca usług specjalistycznych

Definicja MSA - Master Service Agreement – umowa dotycząca usług specjalistycznych. W naszym przypadku usług outsourcingowych. Umowa określająca jej strony, zakres oraz odpowiedzialności każdej z nich, osoby kontaktowe oraz czas na jaki została zawarta.

WAŻNE: Definicja MSA, Definicja Master Service Agreement, Definicja umowa dotycząca usług specjalistycznych została opracowana na podstawie nastepujących źródeł, książek:

  • Inteligentny outsourcing. Sztuka skutecznej współpracy, Autor: Morgan Robert, Bravard Jean-Louis Wydawca:MT Biznes
  • Outsourcing, Podręcznik Sprawdzonych Praktyk, Autor: Opracowanie zbiorowe Wydawca: MT Biznes
  • Outsourcing Krok po Kroku dla Menedżerów  Autor: Dominguez Linda R. Wydawca: Oficyna Wydawnictwo
  • Outsourcing w Zarządzaniu Przedsiębiorstwami, Autor: Kopczyński Tomasz Wydawca: PWE Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
  • Przewodnik po zarządzaniu wiedzą e-biznes i zastosowania CRM – Ambit Tiwana
  • http://en.wikipedia.org/wiki/