Definicja MSE, Definicja Multisource Environment, Definicja wieloźródłowe środowisko zasobów

Definicja MSE, Definicja Multisource Environment, Definicja wieloźródłowe środowisko zasobów

Definicja MSE - Multisource Environment – wieloźródłowe środowisko zasobów. Sytuacja, w której firma korzysta z wielu, różnych firm w celu zarządzania całym aspektem środowiska teleinformatycznego, a żadna z firm outsourcingowych nie ma wystarczających kompetencji lub firma zlecająca usługi nie chce, aby cały kontrakt był obsługiwany przez jedną firmą outsourcingową.

WAŻNE: Definicja MSE, Definicja Multisource Environment, Definicja wieloźródłowe środowisko zasobów została opracowana na podstawie nastepujących źródeł, książek:

  • Inteligentny outsourcing. Sztuka skutecznej współpracy, Autor: Morgan Robert, Bravard Jean-Louis Wydawca:MT Biznes
  • Outsourcing, Podręcznik Sprawdzonych Praktyk, Autor: Opracowanie zbiorowe Wydawca: MT Biznes
  • Outsourcing Krok po Kroku dla Menedżerów  Autor: Dominguez Linda R. Wydawca: Oficyna Wydawnictwo
  • Outsourcing w Zarządzaniu Przedsiębiorstwami, Autor: Kopczyński Tomasz Wydawca: PWE Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
  • Przewodnik po zarządzaniu wiedzą e-biznes i zastosowania CRM – Ambit Tiwana
  • http://en.wikipedia.org/wiki/