Definicja OSS, Definicja Outsourcing Services Supplier, Definicja Dostawca Usług Outsourcingowych

Definicja OSS, Definicja Outsourcing Services Supplier, Definicja Dostawca Usług Outsourcingowych

Definicja OSS – Outsourcing Services Supplier - Dostawca Usług Outsourcingowych. Firma oferująca usługi outsourcingowe. Ze względu na złożoność, kompleksowość oraz zakres różnych usług outsourcingowych OSS - DUU  można podzielić na firmy oferujące: usługi proste usługi outtaskingu, usługi outsourcingu selektywnego, usługi outsourcingu pełnego, usługi outsourcingu procesów biznesowych, usługi outsourcingu strategicznego.

WAŻNE: Definicja OSS, Definicja Outsourcing Services Supplier, Definicja Dostawca Usług Outsourcingowych została opracowana na podstawie nastepujących źródeł, książek:

  • Inteligentny outsourcing. Sztuka skutecznej współpracy, Autor: Morgan Robert, Bravard Jean-Louis Wydawca:MT Biznes
  • Outsourcing, Podręcznik Sprawdzonych Praktyk, Autor: Opracowanie zbiorowe Wydawca: MT Biznes
  • Outsourcing Krok po Kroku dla Menedżerów  Autor: Dominguez Linda R. Wydawca: Oficyna Wydawnictwo
  • Outsourcing w Zarządzaniu Przedsiębiorstwami, Autor: Kopczyński Tomasz Wydawca: PWE Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
  • Przewodnik po zarządzaniu wiedzą e-biznes i zastosowania CRM – Ambit Tiwana
  • http://en.wikipedia.org/wiki/