Definicja Outsourcing Services, Definicja Usługi outsourcingowe

Definicja Outsourcing Services, Definicja Usługi outsourcingowe

Definicja Outsourcing Services - Usługi outsourcingowe. Usługi realizowane na podstawie umowy outsourcingowej, w ramach realizacji której zlecający powierza wykonanie zadania, procesu lub funkcji firmie trzeciej, zewnętrznej posiadającej kompetencje w realizacji tego rodzaju usług. Usługi outsourcingowe obejmują z reguły te obszary w zakresie zadań, procesów i funkcji, które nie są kluczowe, najbardziej istotne, dla firmy zamawiającej w procesie realizacji jej celów i te, w których nie chce ona tworzyć i rozwijać własnych kompetencji. Czynniki związane z usługami outsourcingowymi:
Wartość realizowanych zadań – ma wpływ na uzyskanie przewagi konkurencyjnej firmy zamawiającej usługi outsourcingowe
Okres realizacji usług – długookresowy charakter świadczenia usług outsourcingowych. Związane jest to z faktem, że wiele korzyści biznesowych pojawia się dopiero w dłuższej perspektywie. Istotnym aspektem jest również fakt, że minimalizacji ryzyka związanego z zarządzaniem umowa outsourcingową z punktu widzenia zleceniodawcy.
Odpowiedzialność – przeniesienie części lub nawet całości odpowiedzialności za obszar realizowany przez firmę outsourcingową na nią.

Ousourcing to neologizm. Wyraz angielski, który powstał poprzez połączenie trzech innych wyrazów:

 • Outside – zewnętrz.
 • Resource – zasób.
 • Using – korzystanie.

Czyli Outsourcing to korzystanie z zasobów zewnętrznych.

Outsourcing to zlecenie wykonania usług przez firmę niepowiązaną kapitałowo ze zleceniodawcą. Usługi outsourcingowe dotyczą każdych usług. Począwszy od prostych usług sprzątania biura, poprzez usługi Informatyczne, na outsourcingu produkcji kończąc.

Głównym powodem korzystania z usług outsourcingowych wartość. Wartość tworzona przez usługi outsourcingowe jest większa niż koszt, który firma musi ponieść, aby je nabyć i otrzymać. Mówiąc o koszcie nie mówimy tylko i wyłącznie o nakładach finansowych, ale również o innych kosztach np. administracyjnych, marketingowych.

Obecnie, aby prowadzić firmę nie potrzebuje ona właściwie posiadać żadnych własnych zasobów. Wszystko, dosłownie wszystko może kupić w formie usługi. Taki model zarządzania firmą powoduje maksymalne jej uelastycznienie. Jest charakterystyczny dla startupów, firm, które powstają, które nie posiadają własnego kapitału.

Inna grupa firm, poza startupami, która korzysta z usług outsourcingowych to firmy, które podlegają szybkiemu wzrostowi. W takiej sytuacji firma, zamiast przeznaczać własne środki i angażować się w tworzenie własnych zasobów. Szybciej i w prostszy sposób może nabyć potrzebne zasoby kupując je od firm outsourcingowych. W ten sposób firm ma możliwość lepiej zarządzać posiadanymi zasobami. Firma może szybciej rosnąć, ponieważ w swoich działaniach skupia się na maksymalnym rozwoju najbardziej istotnych dla niej kompetencji.

Kolejna grupa firm, która stale korzysta z usług outsourcingowych to firmy działające na rynkach, które charakteryzują się dużą zmiennością w ciągu roku. Dużą sezonowością. Typowym przykładem są sklepy internetowe, firmy logistyczne, firmy budowlane. Branża sklepów internetowych z produktami z kategorii prezentów charakteryzuje się istotnym zwiększeniem sprzedaży, a przez to operacji biznesowych, w miesiącach listopad, grudzień. Miesiącach poprzedzających święta oraz nowy rok. Zamiast na ten dwumiesięczny okres zatrudniać pracowników, lepiej ich wynająć.

Obecnie firma, która chce produkować np. dżemy, nie potrzebuje budować zakładu produkcyjnego. Może wynająć moce produkcyjne już istniejącej fabryki. Wykorzystać doświadczenie i specjalizację firmy, która już produkuje dżemy. Tak to działa obecnie na rynku. To samo robią firmy zarządzające sieciami sklepów detalicznych w różnych branżach. Firmy, które zlecają produkcję produktów pod własnymi markami tzw. ‘private labels’, firmom które od lat istnieją na rynku. Niekiedy są liderami w swoich kategoriach. Nie dotyczy to tylko i wyłącznie produktów spożywczych, ale również materiałów budowlanych, chemii.

Zalety outsourcingu:

 • Dostęp do wiedzy i rozwiązań.
 • Zwiększenie bezpieczeństwa biznesu.
 • Szybki dostęp do potrzebnych zasobów.
 • Dostosowanie kosztów do potrzeb firmy.
 • Zwiększenie elastyczności działania firmy.
 • Zmniejszenie kosztów szkolenia pracowników.
 • Zwiększenie szybkości odpowiadania na zmieniające się potrzeby klientów.

Przyczyny stosowania outsourcingu w firmach

Główne przyczyny korzystania z usług outsourcingowych są różne. Tak jak różne są

Działy biznesowe, które najczęściej korzystają z usług outsourcing services

 • Księgowość i finanse.
 • Usługi informatyczne.
 • Kadry i płace.
 • Obsługa klienta.
 • Sprzedaż.
 • Usługi logistyczne.
 • Usługi magazynowe.

Wady outsourcingu

Główną wadą usług outsourcingowych jest brak lub bardzo ograniczona kontrola procesów, które są wykonywane przez firmę outsourcingową. Wada ta związana jest z faktem, że outsourcing dotyczy procesów, które nie są z punktu widzenia firmy zlecającej, najbardziej istotnymi procesami biznesowymi. Outsourcing dotyczy procesów back-office’owych, wspierających, mniej istotnych dla klientów firmy.

Firma tworzy największą wartość dla klientów, tworzy przewagę konkurencyjną poprzez procesy, które wykonuje wykorzystując własne zasoby.

WAŻNE: Definicja Outsourcing Services, Definicja Usługi outsourcingowe  została opracowana na podstawie nastepujących źródeł, książek:

 • Inteligentny outsourcing. Sztuka skutecznej współpracy, Autor: Morgan Robert, Bravard Jean-Louis Wydawca:MT Biznes
 • Outsourcing, Podręcznik Sprawdzonych Praktyk, Autor: Opracowanie zbiorowe Wydawca: MT Biznes
 • Outsourcing Krok po Kroku dla Menedżerów  Autor: Dominguez Linda R. Wydawca: Oficyna Wydawnictwo
 • Outsourcing w Zarządzaniu Przedsiębiorstwami, Autor: Kopczyński Tomasz Wydawca: PWE Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
 • Przewodnik po zarządzaniu wiedzą e-biznes i zastosowania CRM – Ambit Tiwana
 • http://en.wikipedia.org/wiki/