Definicja VBM, Definicja Value Based Management

Definicja VBM, Definicja Value Based Management

Definicja VBM - Value Based Management – zarządzanie firmy oparte na kreowaniu wartości dla udziałowców. VBM opiera się na kreowaniu wartości firmy, działaniami mającymi na celu tworzenie jak największej wartości firmy w przyszłości; zarządzaniu wartością firmy – zarządzaniu zmianą, kulturze organizacyjnej, komunikacji, przywództwie; mierzeniu wartości.

Koncepcja Value Based Management

Koncepcja VBM została opracowana w latach 50 XX wieku. Za twórców VBM uznaje się ekonomistów Markowitz, Miller. Pracowali oni na Uniwersytecie w Chicago, USA. W późniejszych latach koncepcję VBM rozwinął Alfred Rappaport w pracy Creating Shareholder Value. A Guide for Managers and Investors, The Free Press, New York 1986.

Value Based Management

Celem zarządzania, jest nie tylko generowanie zysków, ale również trwały rozwój i wzrost wartości firmy. Metoda VBM, Value Based Management, koncentruje swoje działania na całościowym zarządzaniu wartością firmy. Podstawą działania Value Based Management jest efektywne zarządzanie posiadanymi zasobami oraz nabywanie z zewnątrz strategicznych kompetencji.

Istota VBM

Istotą VBM jest efektywne, czytaj bardziej efektywne niż to robi konkurencja, zarządzanie posiadanymi zasobami. Oraz zasobami, do których firma posiada dostęp. Posiada dostęp, to znaczy, że korzysta z nich, ale nie jest ich właścicielem.

Cel VBM

Celem VBM jest stworzenie trwałej, istotnej przewagi konkurencyjnej w długim okresie czasu. Tylko poprzez stworzenie trwałej, istotnej dla klientów przewagi konkurencyjnej, firma może stworzyć większą wartość dla właścicieli. Celem VBM jest trwały, w długim okresie czasu wzrost wartości firmy

Wartość dla właścicieli

Bardzo trudno z teorii VBM określić co stanowi wartość dla właścicieli. Stosuje się mierniki VBM. Miernikami VBM mogą być:

 • Przychód
 • Wartość firmy
 • Zysk
 • Kapitalizacja
 • Rentowność

Każda branża posiada własny, specyficzny miernik. Inny jest w branży odzieżowej inny w firmie informatycznej.

WAŻNE: Definicja VBM, Definicja Value Based Management została opracowana na podstawie nastepujących źródeł, książek:

 • Inteligentny outsourcing. Sztuka skutecznej współpracy, Autor: Morgan Robert, Bravard Jean-Louis Wydawca:MT Biznes
 • Outsourcing, Podręcznik Sprawdzonych Praktyk, Autor: Opracowanie zbiorowe Wydawca: MT Biznes
 • Outsourcing Krok po Kroku dla Menedżerów  Autor: Dominguez Linda R. Wydawca: Oficyna Wydawnictwo
 • Outsourcing w Zarządzaniu Przedsiębiorstwami, Autor: Kopczyński Tomasz Wydawca: PWE Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
 • Przewodnik po zarządzaniu wiedzą e-biznes i zastosowania CRM – Ambit Tiwana
 • http://en.wikipedia.org/wiki/