Słownik outsourcingu

Słownik outsourcingu

Definicja BPM, Definicja Business Process Management

Definicja BPM, Definicja Business Process Management

Definicja BPM - Business Process Management – sposób działania firmy, w którym procesy w niej zachodzące są wspierane poprzez oprogramowanie, które umożliwia zarządzanie zdarzeniami w niej występującymi. WAŻNE:Definicja BPM, Definicja Business Process Management została opracowana na podstawie nastepujących źródeł, książek: Inteligentny outsourcing. Sztuka skutecznej współpracy, Autor:...
Definicja Auditor, Definicja Audytor

Definicja Auditor, Definicja Audytor

Definicja Auditor – Audytor – firma, organizacja lub osoba, zajmująca się zawodowo wykonywaniem niezależnej oceny stosowanych rozwiązań obecnie. Audytor weryfikuje wykonanie umowy w zakresie outsourcingu w trakcie jej realizacji. WAŻNE: Definicja Auditor, Definicja Audytor opracowana na podstawie nastepujących źródeł, książek: Inteligentny outsourcing. Sztuka skutecznej współpracy, Autor:...
Definicja diagram przypadków użycia definicja

Definicja diagram przypadków użycia definicja

Definicja diagram przypadków użycia definicja   Diagram przypadków użycia to rysunek, który przedstawia funkcjonalność systemu informatycznego oraz jego otoczenie z perspektywy użytkownika. Tak jak on ją widzi, tak jak on używa aplikację. Diagramu przypadków użycia jest przedstawienie, funkcji widocznych z zewnątrz aplikacji. Diagram przypadków użycia przedstawia wymagania funkcjonalne...
Definicja przypadki użycia, definicja

Definicja przypadki użycia, definicja

Przypadki użycia to zbiór powiązanych ze sobą wspólnym celem użytkowania sytuacji. Przypadki użycia są graficzną prezentacją wymagań funkcjonalnych aplikacji. Przypadki użycia pozwalają określić zachowanie aplikacji w konkretnych sytuacjach. Każdy przypadek użycia musi być przedstawiony w interakcji z przynajmniej jednym aktorem. Nie dotyczy to sytuacji, w której jeden przypadek użycia jest...