Projektowanie aplikacji dedykowanych wykorzystując kreatory aplikacji

Projektowanie aplikacji dedykowanych wykorzystując kreatory aplikacji

Workflow napędza każdy biznes i pomaga standaryzować działania użytkowników. Nawet małe firmy mogą czerpać korzyści z aplikacji workflow w celu ograniczenia pracy administracyjnej. Podczas gdy mniejsze firmy nie mogą pozwolić sobie, aby zatrudniać dodatkowych pracowników w celu wykonania pracy administracyjnej, często to właściciel firmy musi wykonać małe, zbędne zadania wymagane do prowadzenia firmy. Zadania te mogą być funkcjami, takimi jak przenoszenie danych z papieru do postaci cyfrowej i obliczanie godzin pracy pracowników. Tworzenie nowych, opartych na aplikacjach dedykowanych przepływów pracy, które usprawniają procesy biznesowe, pozwalają systemom IT na wykonywanie prostych, powtarzalnych prac i zmniejszają liczbę godzin spędzonych na pracy w firmie, aby skupić się na działaniach mających na celu tworzenie wartości dla klientów. Budowanie przewagi konkurencyjnej.

Uzyskaj pełną kontrolę nad strukturą danych i elektronicznym obiegiem dokumentów poprzez wdrożenie aplikacji dedykowanej

Aplikacja dedykowana i pozwala jej twórcom decydować o tym, jak dane są przechwytywane i jak działa przepływ pracy, jednocześnie minimalizując potrzebę modyfikacji interfejsu użytkownika (UI) lub innych rzeczy.

Mobilne interfejsy UI stale podlegają ewolucji, by stać się coraz bardziej użyteczne i nowoczesne. Ponieważ twórcy aplikacji dedykowanej opracowują narzędzia dla biznesu, martwienie się o podstawowy układ menu, przycisków, aplikacji jest niepotrzebną stratą czasu i wymagałoby dodatkowej nauki w celu publikacji aplikacji dla użytkowników. Twórcy aplikacji dedykowanych coraz częściej korzystając z bootstrap’a, który wdrażany jest w dziesiątkach tysięcy aplikacji. Ta powszechność zastosowania bootstrap’a pozwala korzystać z interface’u, menu, układu przycisków i layoutu aplikacji dedykowanej, bez konieczności jej projektowania. Aplikacja dedykowana korzysta z najlepszych praktyk dobrego UI i tworzy standardowy UI, który jest intuicyjny, znany użytkownikom i po prostu działa.

Aplikacja dedykowana pozwala na przechowywanie i utrzymanie danych. Może to być arkusz kalkulacyjny w formacie Box, Dropbox, Google Drive, ale najczęściej jest to tabela w bazie danych mySQL, którą posiadasz i możesz podłączyć bezpośrednio do aplikacji. Zachowujesz pełną kontrolę nad swoimi danymi, dzięki czemu łatwo jest korzystać ze znanych narzędzi, takich jak Microsoft Excel do analizy danych. Ma to również zaletę w postaci obniżenia kosztów, ponieważ nie trzeba płacić innemu dostawcy pamięci masowej w chmurze. Otwiera to przyszłe możliwości podłączenia danych do dodatkowych platform lub usług.

Aplikacje dedykowane mogą być tak proste lub tak skomplikowane, jak chcesz. Na przykład, prosta aplikacja zegara czasu dla pracowników może być stworzona bardzo szybko. Dodaj w niektórych funkcjach audytorskich do aplikacji zegar czasu i możesz publikować podsumowania pracy pracowników za pomocą kliknięcia przycisku.

Ręczne wprowadzanie danych, takich jak arkusz logowania lub zegar, który będzie musiał być przeglądany w późniejszym terminie. Miesięczny lub dwutygodniowy raport, który osoba musi stworzyć. Musi sprawdzić dzienniki, zsumować przepracowane godziny i wygenerować raport do swoich pracowników. Jest to tylko jeden z przykładów problemów biznesowych, który można usprawnić poprzez automatyzację procesów biznesowych.

Zdobądź wiedzę o swoich działaniach w czasie rzeczywistym poprzez wdrożenie aplikacji dedykowanej

Innym obszarem, w którym automatyzacja procesów biznesowych oparta na aplikacjach może pomóc, jest zwiększenie przejrzystości procesów biznesowych w celu zapewnienia wiedzy o operacjach w czasie rzeczywistym.

Aplikacja zgłoszenia serwisowe

Na przykład, powiedzmy, że użytkujesz ekspres do kawy lub inne urządzenie, które jest serwisowane przez firmę serwisującą. Pełnisz funkcję dyrektora ds. administracji w firmie, która posiada kilka tysięcy metrów kwadratowych powierzchni biurowej. Na tej powierzchni biurowej posiadasz kilkanaście ekspresów do kawy. Kilka z nich jest tego samego producenta, inne wyprodukowała ich konkurencja.

Na co dzień nie korzystasz  z aplikacji serwisowej, systemu zarządzania utrzymaniem, ponieważ firma, która serwisuje dla Ciebie ekspresy do kawy nie oferuje takich aplikacji. Dla Ciebie i twojej firmy koszt projektowania aplikacji dedykowanej jest zbyt wygórowany w stosunku do liczby urządzeń, które są serwisowane. Aby zapewnić pewną strukturę organizacji, masz swojego centralnego administratora biura, który zarządza konserwacją i zgłoszeniami serwisowymi od użytkowników ekspresów do kawy. Korzysta on i zarządza zgłoszeniami serwisowymi za pomocą arkusza kalkulacyjnego, lub w formie papierowej, a dane wejściowe użytkowników to połączenie telefoniczne, e-mail użytkownika lub wizyta osobista.

Chociaż rejestracja zgłoszeń serwisowych, zdarzeń w miarę ich pojawiania się może być proste, to właśnie proces realizacji zgłoszeń serwisowych jest bardziej istotny. Po zalogowaniu się, zgłoszenia serwisowe są przekazywane serwisantowi do wykonania. To właśnie w tym momencie widoczność w tym zadaniu staje się nieoczywista. Użytkownik ekspresu do kawy i biuro są w stanie zobaczyć statusu zgłoszenia, chyba że przeznaczą dodatkowe zasoby na aktualizację danych lub otrzymają wezwanie od technika. Aby uzyskać aktualizację statusu zgłoszenia serwisowego, poszczególne osoby muszą rozpocząć łańcuch połączeń, aby dowiedzieć się, gdzie znajduje się ich zgłoszenie w kolejce.

W tym procesie pracy wymagane jest wiele, różnych aktywności i działań. Przejrzystość nigdy się nie poprawi wraz z upływem czasu. Zadania i procesy staną się coraz bardziej pracochłonnymi zadaniami w miarę wzrostu liczby zgłoszeń:

  • Biuro firmy serwisowej nie posiada aktualnego statusu, gdy poprosi o to najemca.
  • Technik serwisowy jest zmuszony do osobistego pobrania swoich zleceń serwisowych lub otrzymania e-maila ze szczegółami.
  • Osoba korzystająca z urządzenia pozostanie w niewiedzy, dopóki technik serwisowy nie zadzwoni lub nie pojawi się na miejscu.
  • Właściciel firmy serwisowej pozostaje w niewiedzy w zakresie działań konserwacyjnych do czasu, aż ktoś wygeneruje raport i wyśle mu.

Tak wygląda proste żądanie serwisowe, wymagające wielu dodatkowych aktywności, nakładów oraz informacji, które pochłaniają coraz więcej pracy, dopóki nie wzrosną koszty działalności biznesowej. Zamiast tego, spędzenie od czterech do sześciu godzin na tworzeniu prostej aplikacji workflow dla firmy serwisowej, serwisanta oraz osób zarządzających firmą serwisową zwiększa widoczność bieżących działań, zapewnia bardziej profesjonalną obecność na rynku i zwiększa ilość danych. Danych, które w sposób automatyczny firma może wykorzystać do tworzenia procesów automatycznych. Danych, które maja ograniczyć zbędne gromadzenie nieużytecznych informacji w celu tworzenia miesięcznych raportów lub innych wymaganych zadań administracyjnych.

Opisany przykład, to tylko zarysowanie sytuacji, z którą spotyka się wiele, różnych zarówno firm serwisowych jak i firm korzystających z urządzeń serwisowanych przez firmy zewnętrzne. W tym samym przykładzie można by z łatwością wykorzystać zautomatyzowany proces do rejestrowania zgłoszeń serwisowych. Godzin pracy techników i zdjęć problemów w celu udokumentowania powtarzających się czynności konserwacyjnych. Kiedy aplikacje zaczynają odnosić się do tych samych zbiorów danych, użyteczność rośnie wykładniczo Twoja firma korzysta z aplikacji dla firm serwisowych za pomocą podobnych narzędzi, z których korzystają duże korporacje, ale za ułamek kosztów stworzenia i wdrożenia aplikacji serwisowej.

Prosta aplikacja dedykowana

Pamiętaj, że samo to, że możesz stworzyć aplikację dedykowaną do czegoś, nie oznacza, że "powinieneś" ją stworzyć. Łatwo jest dać się ponieść i zacząć pozyskiwać i gromadzić zbyt wiele danych. W tym przypadku, zaczynasz spowalniać przepływy pracy w swojej organizacji. Staraj się, aby aplikacje były jak najprostsze i przechwytywały tylko te dane, o których wiesz, że są potrzebne. Kiedy zachowujesz prostotę dla użytkownika końcowego, jest bardziej prawdopodobne, że użyje on i zaakceptuje każdą zaprojektowaną aplikację dedykowaną.

Misją commint jest pomoc firmom tworzyć przewagę konkurencyjną poprzez wdrażanie aplikacji dedykowanych usprawniających procesy biznesowe. Szybkie zmiany w dzisiejszym świecie wymagają wdrażania transformacji cyfrowej. Żyjemy w czasach wielkiego renesansu, gdzie automatyzacja zastąpi powtarzającą się ludzką pracę, a postrzegany świat nieograniczonych zasobów dostrzeże rzeczywiste ograniczenia.