Konsulting IT

Proces audytu IT
Bezpieczeństwo informatyczne zakres prac 1. Proces audytu IT - Harmonogram zakresu prac: Przygotowanie i analiza dokumentacji, Testy...
Elementy audytu IT
Czy hasła używane są trudne do złamania? Czy (Access Control List ACL) przedstawiają realny obraz sytuacji z informacjami, kto ma dostęp do...
Raport z audytu IT
Klienci oczekują od działów informatycznych rzetelnych informacji aby przygotować np. raporty finansowe i plany marketingowe. Zewnętrzni audytorzy...
Audyt Lotus Domino
Analiza posiadanego rozwiązania, przygotowanie raportu określającego stan obecny oraz sugestie usprawnień mających na celu poprawę funkcjonowania...
Audyt wdrożenia aplikacji
Audyt wdrożenia ma na celu: uzyskanie produktu końcowego spełniającego założone wymagania; zachowanie przez wykonawcę i odbiorcę Systemu reguł...
Bezpieczeństwo informatyczne
Audyt informatyczny sprzętu komputerowego Audyt sprzętu polega na uruchomieniu na każdym komputerze w firmie odpowiedniej aplikacji...