KPI rozwoju oprogramowania, które powinieneś mierzyć

KPI rozwoju oprogramowania, które powinieneś mierzyć

Tworzenie aplikacji

Jakość wykonania rozwoju oprogramowania dedykowanego wymaga stałego monitorowania różnych metryk. W sferze rozwoju oprogramowania, wszyscy są skłonni do mierzenia KPI. Na przykład, mierzą KPI szacowania czasu rozwoju oprogramowania. Jest on używany do poprawy i optymalizacji czasu spędzonego na etapie rozwoju.

 • Jakie są inne KPI rozwoju oprogramowania, które należy mierzyć?
 • Jak można zdefiniować KPI rozwoju oprogramowania?
 • Co konkretnie mierzą KPI rozwoju oprogramowania?

KPI, czyli kluczowe wskaźniki efektywności, to konkretne miary wykorzystywane do oceny wyników firmy. Albo są to konkretne działania, które wymagają bieżącego monitorowania. Mając zrobioną całą analitykę masz wiedzę pozwalającą uzyskać tobie istotną przewagę konkurencyjną. Na przykład, gdy znasz najlepsze mocne i słabe strony swojej wydajności, możesz nad nimi pracować. I, ostatecznie, poprawić wyniki. Dzięki odpowiedniej wiedzy na temat KPI, rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji może odbywać się szybciej i z lepszym skutkiem. Brzmi idealnie, jeśli chcesz rozwijać, skalować biznes i odnosić sukcesy!

Jakie są korzyści z KPI rozwoju oprogramowania firmy programistycznej? Głównie można wyróżnić 5 ogólnych:

 • Monitorowanie kondycji firmy.
 • Pomiar postępów rozwoju oprogramowania.
 • Analiza wzorców rozwoju oprogramowania w określonym czasie.
 • Rozwiązywanie problemów w celu wychwycenia szans.
 • Dostosowanie się do najlepszego planu i utrzymanie się na ścieżce.

KPI rozwoju oprogramowania, które powinieneś mierzyć

Każda firma może odnieść sukces z pomocą kluczowych wskaźników wydajności rozwoju oprogramowania. Ale co dokładnie powinieneś mierzyć?

Kluczowe wskaźniki wydajności rozwoju oprogramowania mierzą działania firmy. Przedyskutujmy, jakie działania wchodzą w zakres tej procedury monitorowania i udoskonalania.

Główne trzy rodzaje metryk KPI, które powinieneś mierzyć to:

KPI finansowe rozwoju oprogramowania

Co dotyczy finansów, firmy mierzą swoje przychody i zyski. Pomiary obejmują zysk netto (kwota dochodu pozostałego) po tym, jak były potrącenia na wydatki firmy, podatki i odsetki. Odbywa się to w celu zrozumienia, ile pieniędzy firma ma zapłacić w ramach rocznego planu wydatków. Ponadto, firmy porównują te sumy z tymi, które mają ich konkurenci. Dlaczego? Aby zorientować się, co zostało zrobione dobrze i co należy zmienić w przyszłości, aby utrzymać rentowność.

KPI klienta rozwoju oprogramowania

Pomiar klientów pod względem ich wydajności, satysfakcji i utrzymania również da cenne uwagi. Na przykład, można zmierzyć (CLV – Customer Live Time Value), czyli wartość życiową klienta. Jest ona używana do przewidywania ilości pieniędzy, które klient wyda na projekt. A także jego gotowość do wydawania pieniędzy na inne projekty rozwijane z Twoją firmą. Możesz też zmierzyć (CAC – Client Acquisition Cost) koszt pozyskania klienta. Liczy on całkowite koszty wykorzystane na sprzedaż i marketing w celu pozyskania nowego klienta. Jeśli firmy porównają swoje CLV i CAC, zrozumieją efektywność wysiłków włożonych w pozyskanie nowych klientów.

KPI wydajności rozwoju oprogramowania

KPI rozwoju oprogramowania mierzy sposób działania firmy we wszystkich jej działach. Na przykład, możesz zmierzyć liczbę udanych projektów i tych, które miały problematyczne rozwiązania. Liczbę, którą uzyskasz, pokaże procent projektów, które wymagają większej uwagi. Ten procent powinien zostać obniżony poprzez pracę nad ciągłymi ulepszeniami.

Ponadto, dzięki KPI rozwoju oprogramowania, możesz zmierzyć czas spędzony na dowolnym procesie. Na przykład, czas spędzony na fazie odkrywania, zbierania wymagań projektowych, podpisywanie dokumentacji, planowanie projektu, projektowanie, rozwój aplikacji, testowanie oprogramowania itp. Dodatkowo procesy te możesz podzielić na części, czyli sprinty, które następują po demo. Możesz mierzyć czas poświęcony na każdy sprint i jego efektywność. Możesz również zmierzyć produktywność zespołu rozwoju oprogramowania, biorąc pod uwagę czas spędzony na rozwoju i zakres wykonanej pracy.

KPI rozwoju oprogramowania dla zespołu deweloperskiego szacuje, ile czasu zajmuje rozwój oprogramowania od fazy inicjacji do pełnego wydania aplikacji. Przeprowadź dowolny pomiar, który uznasz za przydatny i który chcesz wzmocnić. Z pomocą metryk na pewno dowiesz się, co blokuje rozwój oprogramowania na poszczególnych etapach i z pewnością je wyeliminujesz.

Rola KPI wydajności rozwoju oprogramowania w (SDLC - Software Development Life Cycle)

Istnieje wiele metryk efektywności pracy programistów. KPI rozwoju oprogramowania powinny być wybrane ostrożnie i w oparciu o procesy rozwoju oprogramowania w firmie. Większość firm mierzy koszty (planowane, wydane, przekroczone), realizację projektu, niezawodność aplikacji, bezpieczeństwo, zadowolenie użytkowników po uruchomieniu aplikacji oraz jakość oprogramowania. Wszystkie te zmienne zależą od potrzeb, wartości i priorytetów firmy.

 • Dlaczego trzeba śledzić KPI rozwoju oprogramowania?
 • Co dają kluczowe wskaźniki wydajności rozwoju oprogramowania w dłuższej perspektywie?

Odpowiedzi.

 • KPI pomagają zrozumieć, na czym stoisz i co należy poprawić.
 • KPI pozwalają ustalić cele i zobaczyć, jak są one realizowane.
 • KPI zwiększają efektywną komunikację pomiędzy działami i klientami.
 • KPI promują podejmowanie decyzji w oparciu o dane.
KPI rozwoju oprogramowania, które powinieneś mierzyć

Zawsze powinieneś wdrożyć KPI do procesu, jeśli chcesz ustrukturyzować i monitorować działania we właściwy sposób.

KPI szybkości rozwoju oprogramowania

Szybkość rozwoju oprogramowania wskazuje na faktyczne dane dotyczące tego, ile pracy może wykonać zespół podczas jednego sprintu. Każdy sprint może trwać jeden lub dwa tygodnie, ponieważ zależy to od zakresu pracy do wykonania. Aby zmierzyć sprinty powinieneś ocenić wielkość projektu i czas, jaki może zająć jego ukończenie. Aby to zrobić analizuj co najmniej trzy sprinty i zmierzyć ich efektywność. Największym celem szybkości rozwoju oprogramowania nie jest pokazanie ile czasu Twój zespół będzie potrzebował na zbudowanie aplikacji. Ale to, czy cele zespołu mają swoje podłoże i są w miarę realne do spełnienia.

KPI odchylenia sprintu

KPI odchylenia sprintu w pewnym sensie kopiuje szybkość rozwoju oprogramowania, jest jednak węższy. Skupia się tylko na rzeczywistej ilości pracy wykonanej podczas jednego sprintu. Podczas gdy szybkość rozwoju oprogramowania potrzebuje kilku średnich, KPI odchylenia sprintu ma tylko jedną. Jego celem jest pokazanie, czy wykonana praca była zgodna z przewidywaniami. Jeśli są odchylenia, KPI odchylenia sprintu pokaże jak rzeczywisty wynik różni się od przewidywań.

KPI realizacji sprintu

KPI realizacji sprintu jest podobny do poprzedniej, ale ma szerszy zakres. KPI realizacji sprintu przenosi zarządzanie projektem na nowszy poziom, ponieważ pozwala na zmianę procesu poprzez zebrane dane analityczne. W ten sposób zespół będzie mógł śledzić, czy jest na czas z wydaniem kolejnej wersji, czy też pozostaje w tyle. A może wyprzedzają harmonogram. A co więcej, będziesz mógł pokazać ten wykres swoim potencjalnym klientom i interesariuszom. Tylko po to, by mieć pewność, że premiera aplikacji odbędzie się w wyznaczonym terminie.

KPI czasU cyklu

KPI czas cyklu mierzy, ile czasu poświęcasz na wykonanie konkretnego zadania. Pojęcie czasu spędzonego pozwala zespołom być bardziej produktywnymi i wydajnymi. I łatwiej będzie zmierzyć wydajność zespołu. Ponadto, będziesz w stanie dostrzec wszelkie blokady procesu na bieżąco.

KPI przepływu skumulowanego

Przepływ skumulowany to tabela z trzema lub więcej głównymi kolorami reprezentującymi poziom ukończenia zadania. Na przykład: "zatwierdzone", "w trakcie", "zaległe" itp. Kolory te znajdują się w pasmach o różnej szerokości i odpowiadają czasowi cyklu. Tabela służy do stabilizacji przepływu pracy, łatwego śledzenia wąskich gardeł i sprawdzenia, czy przepływ pracy jest spójny.

KPI rozwoju oprogramowania, które powinieneś mierzyć
KPI wydajność przepływu

Efektywność przepływu wykorzystuje wartości czasowe. Aby zrozumieć, czy przepływ jest efektywny, powinieneś wziąć stosunek pomiędzy aktywnym czasem a całkowitym czasem. Robi się to, aby zidentyfikować, gdzie "praca w toku" jest tylko statusem, a deweloperzy nie mogą wykonać tej pracy z powodu pewnych przeszkód. KPI wydajność przepływu pozwala na śledzenie czasów zastoju i optymalizację przepływu pracy.

KPI pokrycia kodu

KPI pokrycia kodu służy do zrozumienia jakości kodu zespołu. Głównie pokazuje, jak duża część kodu źródłowego może być wykonana podczas fazy testów. I jak wiele z tego kodu wymaga poprawek. Jeśli kod nie działa, oznacza to, że istnieje błąd, który należy naprawić. Nie dąż do 100% jakości, dąż do tego, że im więcej tym lepiej.

KPI stabilności kodu

Stabilność kodu nie jest łatwą metryką do zmierzenia. Możesz albo śledzić zmiany kodu w oprogramowaniu lub je zgłaszać. Możesz też śledzić częstotliwość tych zmian, aby dowiedzieć się, co trzeba zrobić dalej.

KPI prostoty kodu

Prosty kod jest naprawdę łatwy do utrzymania i testowania. Więc jeśli twój kod jest prosty i przejrzysty i ma mniej niezależnych ścieżek - to świetnie. Jeśli nie, będziesz musiał poświęcić dodatkowy czas na wsparcie i debugowanie.

KPI zmian kodu (eng. Code Churn)

KPI zmian kodu pozwala mierzyć zmiany kodu w czasie i liczyć ile ich było. Zazwyczaj, jeśli oprogramowanie wymaga integracji nowych funkcji, pojawia się potrzeba zmiany kodu. I oczywiście skutkuje to wysokim poziomem utrzymania. Ten proces jest zawsze ryzykowny.

KPI rozwoju oprogramowania, które powinieneś mierzyć

Commint jest dostawcą usług rozwoju oprogramowania z wieloletnim doświadczeniem i sukcesami na rynku. Nasz zespół oferuje usługi rozwoju oprogramowania dla firm oraz usługi tworzenia aplikacji dedykowanych na zamówienie, aby przekształcić Twój pomysł na aplikację w wiodący na rynku produkt!

Cenimy naszych klientów i ich zaufanie, dlatego powinniśmy stale śledzić i monitorować KPI naszych programistów. W ten sposób uzyskujemy szczegółowy obraz tego, co należy poprawić, zmienić, a nawet czego się pozbyć w procesie. Mamy tendencję do prowadzenia wysokiej jakości projektów od początku do końca, szacowania odpowiedniej ilości czasu i kosztów, które będą potrzebne, proponowania technologii i narzędzi do wykorzystania i wielu innych. KPI dla deweloperów pozwalają wydobyć cenne informacje o projekcie, dotyczące naszego doświadczenia i wydajności.

KPI rozwoju oprogramowania to coś, czego nie powinieneś zaniedbać. Istnieje wiele sposobów i technik, dzięki którym możesz zmierzyć wydajność swojej firmy i produktywność zespołu programistów. KPI rozwoju oprogramowania powinny stać się jednym z Twoich głównych celów. Pozwoli to ustalić właściwy proces, przewidzieć ramy czasowe i pokazać dobre wyniki swoim klientom. KPI to najlepsze narzędzie do wzrostu i sukcesu w rozwoju biznesu. KPI rozwoju oprogramowania sprawi, że poprawisz jakość swojego kodu i będziesz produkował bezbłędne oprogramowanie. Śledź swoją wydajność i doskonal się.

Powiązane artykuły