Zarzadzanie wiedzą w firmie
We innych artykułach zidentyfikowaliśmy trzy różne rodzaje wiedzy, które mogą istnieć w organizacji. Teraz przyjrzę się bliżej zakresowi wiedzy...
Aplikacja baza wiedzy w firmie
W miarę rozwoju technologii wiedza znajduje się i będzie się rozwijać w coraz bardziej różnych miejscach. Informacje znajdują się wiadomościach...
Baza wiedzy, wprowadzenie
Zarządzanie wiedzą polega zasadniczo na dostarczeniu właściwej wiedzy właściwej osobie we właściwym czasie we właściwym miejscu. To samo w sobie...
Definicja wiedzy, informacji, danych
Zanim przedstawimy koncepcję zarządzania wiedzą (Knowledge Management), musimy zacząć od prostego i jasnego zdefiniowania znaczenia słowa „wiedza”....
Typy wiedzy w aplikacji baza wiedzy
Zrozumienie różnych form, w których może istnieć wiedza, a tym samym możliwość rozróżnienia różnych rodzajów wiedzy, jest niezbędnym krokiem w...

Strona 2 z 3