Jak uzyskać przewagę konkurencyjną poprzez wdrożenie aplikacji dedykowanej

Jak uzyskać przewagę konkurencyjną poprzez wdrożenie aplikacji dedykowanej

Aplikacje dedykowane

W miarę jak przedsiębiorstwa przekształcają się w przedsiębiorstwa oparte na oprogramowaniu, szybsze wprowadzanie wysokiej jakości aplikacji na rynek staje się jednym z najbardziej krytycznych czynników różnicujących. Stanie się firmą opartą na aplikacjach dedykowanych jest obecnie krytycznym czynnikiem zwiększającym przewagę konkurencyjną.

Większa zwinność i szybszy czas wprowadzenia na rynek zajmują czołowe miejsca na liście strategii konkurencyjnych dla firm. Według wielu firm, które już zaczęły przyjmować bardziej zaawansowane strategie w zakresie oprogramowania, transformacja ta ma znaczący wpływ na czas ich decyzji. Firmy dostosowują się do gospodarki aplikacyjnej w szybkim i przyspieszonym tempie, a także na nowo analizują przewagę konkurencyjną i zróżnicowanie w tym procesie.

Jak wynika z badania, bycie biznesem bardziej nastawionym na oprogramowanie ma również pozytywny wpływ na udział w rynku (47 proc.), rozwój nowych produktów i usług (42 proc.) oraz wyniki finansowe (36 proc.) - wszystkie te tendencje respondenci widzą w przyspieszeniu.

Dodatkowe kluczowe wyniki to m.in:

  • - Ponad połowa respondentów twierdzi, że w ciągu ostatnich trzech lat zainwestowała w nowe aplikacje dedykowane (aplikacje mobilne, aplikacje CRM, aplikacje B2B, elektroniczny obieg dokumentów itp.), a prawie tyle samo osób twierdzi, że w ciągu najbliższych trzech lat zwiększy poziom inwestycji.
  • - ponad 40 procent opracowuje nowe strategie w zakresie interakcji z klientami
  • - ponad 40 procent ankietowanych przywraca tworzenie oprogramowania dla siebie, a prawie 30 procent ma lub planuje wykorzystać fuzje i przejęcia (m&a) do zwiększenia możliwości tworzenia aplikacji dedykowanych, co wskazuje na strategiczną rolę rozwoju oprogramowania.

Nie wystarczy już, żeby firmy miały lepsze produkty lub usługi. W dzisiejszych czasach sukces zależy od zapewnienia najwyższej jakości obsługi klienta. Ponieważ firmy przechodzą transformację cyfrową, muszą skupić się na doświadczeniach klientów. Są one kluczowym czynnikiem różnicującym obecnie.

Pomimo znaczącej transformacji cyfrowej firm w przedsiębiorstwa oparte na oprogramowaniu, wyniki tego badania wskazują, że największe zmiany są jeszcze przed nami.

W oparciu o kluczowe spostrzeżenia z danych oraz wywiady z respondentami, poniższe siedem punktów reprezentuje zasady zaangażowania, którymi firmy powinny się kierować w poszukiwaniu przewagi konkurencyjnej:

Bądź gotowy na zmianę

Kiedy zmiana organizacyjna jest nieunikniona, zasady mogą zostać nagięte. A zmiana następuje - szybko. Prawie połowa respondentów uważa, że stanie się biznesem w większym stopniu opartym na oprogramowaniu miało wpływ na czas podejmowania decyzji. Kolejne 27 procent twierdzi, że głęboko ucierpiały na tym wewnętrzne operacje.

Traktuj dane jako źródło wartości

Respondenci mówią, że są biegli w marketingu bezpośrednio do konsumentów (69 procent twierdzi, że są skuteczni lub bardzo skuteczni), ale niewielu (tylko 12 procent) posiada wszystkie informacje zintegrowane w jednej aplikacji - jak śledzenie preferencji klientów.

Naucz się słuchać

Dobre wykorzystanie mediów społecznościowych ma kluczowe znaczenie w kontaktach z klientami i partnerami biznesowymi. Ponad 30 procent respondentów twierdzi, że jest to umiejętność niezbędna w nowym środowisku. Jedną z kluczowych rzeczy, o których należy pamiętać, jest to, że narzędzia te nie są po prostu nowymi sposobami wypychania informacji - są one również świetnym sposobem na uchwycenie inteligencji.

Zadbaj o bezpieczeństwo IT

Wiedz, co chronisz. Ochrona danych klientów jest podstawową zasadą zaangażowania w bezpieczeństwo. Firmy inwestują w większe budżety i nowe narzędzia, aby wykonać pracę. Około 30 procent respondentów twierdzi, że wydaje więcej na ochronę danych klientów, a jeszcze więcej robi to samo, aby chronić informacje wewnętrzne.

Wdrażaj innowacje do współpracy

Stare bariery nie mają zastosowania w gospodarce aplikacyjnej. Prawie połowa respondentów twierdzi, że zbliżenie dyrektorów ds. bezpieczeństwa do szefów jednostek biznesowych stwarza nowe możliwości biznesowe.

Oferuj klientom więcej w tym przewagę konkurencyjną

W gospodarce aplikacyjnej klienci oczekują szybkiej, intuicyjnej interakcji. Nie będą liczyć się z przestojami w pracy, utratą danych czy pobieraniem plików, które trwają dłużej niż kilka sekund. Przy ogromnym wzroście przychodów wynikającym z interakcji klientów z aplikacjami oczekiwanym w ciągu trzech lat, osiągnięcie tego celu jest egzystencjalną koniecznością.

Pamiętaj, że kultura zjada strategię na lunch

Opór organizacyjny występuje zawsze, gdy następuje zmiana. Prawie 40 procent respondentów twierdzi, że największą przeszkodą na drodze do osiągnięcia większej biegłości w tworzeniu oprogramowania i aplikacji jest kultura, która jej nie wspiera.

Metodologia badań: Od marca do maja 2019 r. commint przeprowadził wywiady telefoniczne wśród 450 kierowników wyższego szczebla w biznesie i IT posiadających wiedzę i odpowiedzialność za zaawansowane strategie programowe firm. Respondenci pochodzili z Polski i reprezentowali branże: prosta produkcja, handel B2B, usługi profesjonalne, produkty konsumenckie, usługi finansowe.

Powiązane artykuły