Trendy IT 2022

Trendy IT 2022

Trendy IT 2022 według Gartnera, to coroczna prognoza zmian w obszarze nowoczesnych technologii. Trendy IT Gartnera wskazują rosnące wykorzystanie AI, przedsiębiorstwa rozproszonego, struktury danych i bezpieczeństwa

Inwestycje cyfrowe, czy to w sztuczną inteligencję AI, chmurę, bezpieczeństwo, czy inżynierię, będą jednymi z głównych czynników napędzających rozwój technologii - wynika z corocznej prognozy firmy Gartner, która przewiduje, że będą to wiodące strategiczne trendy IT 2022.

"Większość z tych trendów definiuje technologie, które razem pokazują, w jaki sposób firmy będą ponownie łączyć się z partnerami i konsumentami, aby stworzyć skalowalne, odporne fundamenty techniczne na przyszłość". powiedział David Groombridge, wiceprezes ds. badań w Gartner. Firma Gartner przedstawiła swoją prognozę na swoim Sympozjum IT/Xpo Americas.

Trendy IT 2022 według Gartnera

 • Inżynieria AI.
 • Aplikacje złożone.
 • Inteligencja decyzyjna.
 • Systemy autonomiczne.
 • Platformy chmurowe (CNP).
 • Data Fabric. Struktura danych.
 • Przedsiębiorstwo rozproszone.
 • Kompleksowe doświadczenie (TX).
 • Sztuczna inteligencja generatywna (AI).
 • Siatka bezpieczeństwa cybernetycznego.
 • Obliczenia zwiększające ochronę prywatności (PEC).
Trendy IT 2022. Sieci skoncentrowane na biurach ustąpią miejsca przedsiębiorstwom rozproszonym

Pierwszym z jest rozwój przedsiębiorstw rozproszonych.  Napędzane przez ogromny wzrost liczby pracowników zdalnych i hybrydowych, tradycyjne organizacje skoncentrowane na biurach ewoluują w kierunku przedsiębiorstw rozproszonych geograficznie.

"Dla każdej organizacji, od handlu detalicznego po edukację, model dostarczania usług musi zostać przekonfigurowany tak, aby objąć usługi rozproszone" - powiedział Groombridge. Takie operacje będą obciążać sieć, która obsługuje zarówno użytkowników, jak i konsumentów. Firmy będą musiały dokonać zmiany architektury i projekt, aby sobie z tym poradzić.

Gartner przewiduje, że do 2023 roku 75% organizacji, które wykorzystają zalety rozproszonych firm, osiągnie wzrost przychodów o 25% szybciej niż konkurencja.

Trendy IT 2022. Zmiany w sieci, wykorzystanie struktury danych, aby uwolnić dane

W parze z firmami rozproszonymi będzie szło zwiększone wykorzystanie struktury danych (Data Fabric), które integrują dane na platformach chmurowych i nie-chmurowych bez względu na ich lokalizację.

Struktura danych (Data Fabrics) to architektura i zestaw usług związanych z danymi, które zapewniają spójne możliwości w różnych punktach końcowych w hybrydowych środowiskach wielochmurowych

"Dane są szeroko rozproszone w wielu organizacjach, a niektóre z danych mogą być uwięzione w silosach" - powiedział Groombridge. "Struktury danych mogą zapewnić integrację i łączność między wieloma silosami, aby odblokować te zasoby".

Wdrożenia nowych struktur danych wymuszą również znaczące zmiany w topologii sieci, a w niektórych przypadkach, aby działać efektywnie, mogą wymagać własnych funkcji sieci brzegowych.

W rezultacie nowe struktury odblokują dane, które mogą być wykorzystane przez AI i platformy analityczne do wspierania nowych aplikacji szybciej wprowadzać innowacje biznesowe.

"Jeśli dane są nową ropą naftową, to prawdziwą wartością struktury danych jest ich zdolność do dynamicznej poprawy wykorzystania danych dzięki wbudowanej analityce, co zmniejsza wysiłki w zakresie zarządzania danymi nawet o 70%" - powiedział Groombridge.

Trendy IT 2022. Obniżenie kosztów incydentów bezpieczeństwa

Ochrona tej rozproszonej struktury danych będzie zadaniem trzeciego wielkiego trendu Gartnera: wykorzystanie nadrzędnej architektury siatki bezpieczeństwa cybernetycznego (CyberSecurity Mesh Architecture CSMA), która pozwoli rozproszonym przedsiębiorstwom wdrażać i rozszerzać zabezpieczenia tam, gdzie są one najbardziej potrzebne. "Obecnie zasoby i użytkownicy mogą znajdować się w dowolnym miejscu, co oznacza, że tradycyjne granice bezpieczeństwa odchodzą w niepamięć" - powiedział Groombridge.

Architektura siatki bezpieczeństwa cybernetycznego (CyberSecurity Mesh Architecture CSMA) to podejście, które wprowadzi zintegrowane narzędzia ze wspólnymi interfejsami i interfejsami API do procesu bezpieczeństwa w zależności od potrzeb. Zapewni również scentralizowane zarządzanie, analizę i informacje o tym, co dzieje się w całym przedsiębiorstwie, a także wypchnie polityki do użytkowników i usług, do których uzyskuje się dostęp" - powiedział Groombridge.

CSMA pomaga zapewnić zintegrowaną strukturę w celu zabezpieczenia wszystkich zasobów, niezależnie od lokalizacji. Według Groombridge'a, do 2024 r. organizacje stosujące architekturę siatki bezpieczeństwa cybernetycznego CSMA zmniejszą wpływ finansowy poszczególnych incydentów bezpieczeństwa średnio o 90%.

Trendy IT 2022. Systemy autonomiczne umożliwiające adaptację do zmieniających się środowisk

W miarę jak przedsiębiorstwa rozprzestrzeniają się i przyjmują nowe taktyki bezpieczeństwa, Gartner przyjrzał się również technologiom, które będą miały wpływ na tę ewolucję. Systemy autonomiczne, które mogą modyfikować swoje własne algorytmy bez zewnętrznej aktualizacji oprogramowania, pozwolą firmom szybko dostosować się do nowych warunków w terenie.

"Zachowanie autonomiczne dało już o sobie znać dzięki niedawnym wdrożeniom w złożonych środowiskach bezpieczeństwa, ale w dłuższej perspektywie stanie się powszechne w systemach fizycznych, takich jak roboty, drony, maszyny produkcyjne i inteligentne przestrzenie" - powiedział Groombridge.

Systemy autonomiczne mogą uczyć się nowych zadań i szybko reagować, aby zapewnić rozwiązanie dla zarządzania na dużą skalę" - powiedział Groombridge.

Trendy IT 2022. Hiperautomatyzacja

Koncepcja hiperautomatyzacji znajduje się na liście trendów Gartnera od kilku lat, ale jest to technologia, która rozwija się bardzo szybko, napędzana częściowo przez wymagania pandemii. Systemy hiperautomatyzacji mogą szybko identyfikować, weryfikować i automatyzować wiele procesów.

Hiperautomatyzacja polega na połączeniu wielu narzędzi uczenia maszynowego (ML), oprogramowania pakietowego i automatyzacji. "Badania Gartnera pokazują, że najlepiej funkcjonujące zespoły zajmujące się hiperautomatyzacją koncentrują się na trzech kluczowych priorytetach: poprawie jakości pracy, przyspieszeniu procesów biznesowych i zwiększeniu sprawności procesu decyzyjnego" - powiedział Groombridge.

Trendy IT 2022. Sztuczna inteligencja AI na fali wznoszącej

Wzrost autonomii i hiperautomatyzacji będzie związany ze zwiększonym wykorzystaniem sztucznej inteligencji AI, a w szczególności generatywnej AI - metod uczenia maszynowego, które uczą się o treści lub obiektach na podstawie ich danych i wykorzystują je do generowania zupełnie nowych, całkowicie oryginalnych treści.

Generatywna AI odnosi się do programów, które mogą wykorzystać istniejące treści, takie jak tekst, pliki audio lub obrazy, aby stworzyć nowe, wiarygodne treści. Generative AI umożliwia komputerom uczenie się podstawowych wzorców związanych z danymi wejściowymi, a następnie wykorzystanie ich do generowania podobnych treści. Istnieją różne techniki, które to umożliwiają, takie jak generatywne sieci przeciwstawne (GANS), transformatory i wariacyjne autoenkodery.

Generatywna AI może być wykorzystywana do szeregu działań, takich jak tworzenie kodu oprogramowania, ułatwianie rozwoju leków i ukierunkowanie marketingu. Może być również wykorzystywana do oszustw, wyłudzeń, dezinformacji politycznej i fałszowania tożsamości. Gartner przewiduje, że do 2025 r. generatywna AI będzie stanowić 10% wszystkich produkowanych danych, w porównaniu z mniej niż 1% obecnie.

Trendy IT 2022. Potrzeba inżynierów AI

Wraz ze wzrostem wykorzystania AI rośnie zapotrzebowanie na inżynierię AI, dyscyplinę skupiającą się na zarządzaniu oraz cyklu życia szerokiej gamy operacyjnej AI i modeli decyzyjnych, takich jak uczenie maszynowe i grafy wiedzy.

"Dla zespołów fuzji pracujących nad AI, prawdziwy wyróżnik dla ich organizacji będzie polegał na ich zdolności do ciągłego zwiększania wartości poprzez szybkie zmiany AI" - powiedział Groombridge. "Do 2025 roku 10% przedsiębiorstw, które ustanowią najlepsze praktyki w zakresie inżynierii AI, wygeneruje co najmniej trzykrotnie większą wartość ze swoich wysiłków w zakresie AI niż 90% przedsiębiorstw, które tego nie zrobią".

Trendy IT 2022. Platformy chmurowe, (Cloud-Native Platforms - CNPs)

Pojęcie podnoszenia i przenoszenia starszych aplikacji do środowisk chmurowych nie sprawdza się w prawdziwym świecie. Raczej architektura natywna chmury przebudowuje aplikacje, aby stworzyć wysoce zautomatyzowane usługi w chmurze, które dostarczają możliwości cyfrowych wszędzie i w każdym miejscu. Platformy chmurowe (CNP) wykorzystują podstawowe możliwości chmury obliczeniowej, aby zapewnić skalowalne i elastyczne możliwości związane z IT jako usługę dla twórców technologii. Z tego powodu Gartner przewiduje, że platformy cloud-native będą służyć jako podstawa dla ponad 95% nowych inicjatyw cyfrowych do 2025 roku, w porównaniu z mniej niż 40% w 2021 roku.

Trendy IT 2022. Komponowalne aplikacje

Kompozytowe architektury aplikacji pozwalają na szybką zmianę lub wyłamanie się z istniejącej aplikacji na inną, aby zaspokoić konkretną potrzebę biznesową. Kompozytowa architektura aplikacji umożliwia taką adaptację, a firmy, które ją zaadaptowały, wyprzedzą konkurencję o 80% w szybkości wdrażania nowych funkcji.

Trendy IT 2022. Obliczenia zwiększające ochronę prywatności (Privacy-Enhancing Computation - PEC)

Obliczenia zwiększające ochronę prywatności (PEC) chronią dane osobowe i wrażliwe informacje na poziomie danych, oprogramowania i sprzętu, umożliwiając bezpieczne udostępnianie, gromadzenie i analizowanie danych bez naruszania poufności lub prywatności. Gartner twierdzi, że oczekuje, iż do 2025 roku 60% dużych organizacji będzie korzystać z jednej lub więcej technik PEC.

Trendy IT 2022. Inteligencja decyzyjna

Inteligencja decyzyjna jest dyscypliną wykorzystywaną do usprawnienia procesu podejmowania decyzji poprzez zrozumienie i zaprojektowanie sposobu podejmowania decyzji oraz sposobu oceny wyników, zarządzania nimi i ich doskonalenia poprzez informacje zwrotne. Gartner przewiduje, że w ciągu najbliższych dwóch lat jedna trzecia dużych organizacji będzie korzystać z inteligencji decyzyjnej w celu zwiększenia przewagi konkurencyjnej.

Trendy IT 2022. Kompleksowe doświadczenie, Total Experience (TX)

Kompleksowe doświadczenie Total Experience (TX) jest strategią biznesową, która łączy w sobie dyscypliny:

 • User experience (UX).
 • Multiexperience (MX).
 • Customer experience (CX).
 • Employee experience (EX).

Celem TX jest zwiększenie zaufania klientów i pracowników, ich satysfakcji, lojalności i poparcia. Organizacje zwiększą przychody i zyski dzięki osiągnięciu adaptacyjnych i elastycznych wyników biznesowych.