Cechy aplikacji zamówienia zakupu

Cechy aplikacji zamówienia zakupu

Wybór systemu IT, aplikacji zamówienia zakupu dla firmy, niezależnie od jej wielkości i branży, może być trudny i czasochłonny. Nawet małe błędy mogą spowodować katastrofy, takie jak utrata przychodów, utrata klientów i komplikacje prawne.

Trudność polega nie tylko na tym, że istnieje wiele rozwiązań i technologii do wyboru. Ale trzeba również rozważyć opcje wdrożenia systemu IT, zdolność do dostosowania, koszty, skalowalność i wartość biznesową, zanim zdecydujesz się na konkretną aplikację .

Z tak wielu zagadnień do rozważenia i oceny przy wyborze systemu IT do zamawiania zakupów dla firmy, jest jeszcze jedna, ważna rzecz wymagania! W rzeczywistości, ważne jest, aby dokładnie ocenić swoje:

 • wymagania funkcjonalne aplikacji zamówienia zakupu.
 • wymagania niefunkcjonalne aplikacji zamówienia zakupu.
 • przypadki użycia w aplikacji zamówienia zakupu.

Dopasować je do oferowanych funkcji, budżetu aplikacji dedykowanej i zdecydować się na funkcje, których potrzebujesz.

Jeśli brzmi to znajomo, to nie obawiaj się, ponieważ postaramy się jak najlepiej złagodzić stres podejmowania decyzji poprzez identyfikację kluczowych cech, jakie aplikacja zamówienia zakupu powinna spełniać.

Cechy aplikacji zamówienia zakupu

Aby pomóc liderom zamówień w ich poszukiwaniach, stworzyliśmy listę cech aplikacji zamówienia zakupu, które musi posiadać platforma zakupowa w oparciu o funkcjonalności oferowane przez liderów rynku w tej przestrzeni.

Cechy aplikacji zamówienia zakupu - Platforma typu wszystko w jednym

Zazwyczaj w zarządzaniu procesem zakupów w sposób ręczny, dane zakupowe są zorganizowane jako zdecentralizowane i silosowe systemy. Rozłączne systemy IT zmuszają poszczególnych pracowników i zespoły do prowadzenia oddzielnej dokumentacji lub korzystania z samodzielnych rejestrów do zarządzania zakupami. To z kolei utrudnia uzyskanie jednolitego widoku informacji o zakupach i sprzyja powstawaniu ciemnych wzorców zakupowych.

 • Informacje o wnioskach o zamówienie, zatwierdzeniach i statusie zamówienia są takie same niezależnie od tego, czy ktoś siedzi przy biurku, czy jest w podróży służbowej. Wszyscy patrzą na te same dane.
 • Dane muszą być wprowadzone do systemu IT tylko raz i są zmieniane przez cały czas. Jest to ogromna oszczędność czasu, która eliminuje rozbieżności i poprawia wgląd w dane.
 • Po wdrożeniu systemu IT zamówienia zakupu dostawcy mogą samodzielnie aktualizować informacje i katalogi produktów, co oszczędza ich czas, oszczędza Twój czas i skutkuje dokładnymi danymi.

Głównym czynnikiem ryzyka, który nie daje spać managerom zakupów, jest dokładność i złożoność danych.

Sprawdź, jak dedykowana aplikacja internetowa zamówienia zakupu może zautomatyzować i usprawnić wszystkie procesy w cyklu od zamówienia do zapłaty dzięki ujednoliconemu, kompleksowej aplikacji do zamówień zakupów.

Cechy aplikacji zamówienia zakupu - Zarządzanie budżetem

Ważnym aspektem zarządzania zamówieniami jest śledzenie i zarządzanie dostępnym budżetem, ponieważ wydatki mają bezpośredni wpływ na wynik finansowy każdej firmy.

Tworzenie i egzekwowanie dynamicznych procesów zatwierdzania zamówień zakupów może pomóc firmom zwiększyć efektywność procesu zakupów. Rozwiązanie problemu wąskich gardeł w procesie zatwierdzania i zdefiniowanie uprawnień wymaganych do dokonywania zakupów różnej wielkości wzmacnia proces zatwierdzania zakupów.

Aplikacja kontrola budżetu oparta na regułach i automatycznym monitorowaniem wydatków usprawnia, potencjalne problemy, które wpływają na działalność firmy.

Oto jak:

 • Bieżące monitorowanie konfigurowalne dla firmy oraz dla poszczególnych kategorii wydatków - nadawanie priorytetów temu, co naprawdę ma dla Ciebie największe znaczenie.
 • Wbudowane kontrole zgodności z przepisami dla każdego zakupu, każdej pozycji, na każdym etapie.
 • Automatyczne alerty informujące o przekroczeniach budżetu, dzięki czemu można podjąć działania w celu ich uniknięcia
 • Dynamiczne zatwierdzenia i zarządzanie zgodnością, które dostosowują się do Twoich priorytetów.
 • Przejrzysty wgląd w bieżące wydatki dzięki oferowaniu wglądu w wydatki w procesie zatwierdzania.

Wgląd w zamówienia zakupu dostosowany do priorytetów firmy i dostarczany we właściwym czasie prowadzi do podejmowania bardziej proaktywnych decyzji. Im bardziej skoncentrowana jest wiedza, tym jest bardziej użyteczna. Dystrybucję wiedzy ułatwia wdrożenie bazy wiedzy w firmie, która jest modułem aplikacji.

Cechy aplikacji zamówienia zakupu - Zarządzanie cyklem życia dostawcy

Zarządzanie dostawcami jest podstawową funkcją każdej platformy zakupowej. Ta funkcjonalność pomoże w identyfikacji, dodawania nowych dostawców, zarządzaniu i analizie dostawców, którzy obejmują wiele działów i kategorii w ramach procesu zakupowego.

W podstawowych narzędziach do zarządzania zakupami, moduł do przechowywania dokumentacji, takiej jak dane informacyjne dostawcy (dane osobowe, transakcyjne, itp.), katalog zakupów, historia zamówień i szczegóły płatności.

Z drugiej strony, wysokiej klasy wdrożony system IT do zarządzania zaopatrzeniem pozwala firmom na elastyczne pozyskiwanie, kwalifikowanie i zarządzanie dostawcami. Firmy mogą dokładnie mierzyć wydajność dostawcy w regularnych odstępach czasu. Terminowe oceny dostawców i pomiary wydajności chronią interesy biznesowe obu stron.

Tworzenie portali dla dostawców, aplikacji B2B lub zapraszanie ich do systemu zaopatrzenia wzmocni pozycję dostawców, oferując im możliwość elektronicznego śledzenia statusu zamówień, harmonogramów dostaw, potencjalnych braków produktów i otrzymanych płatności. Oprócz prowadzenia rejestru interakcji, portal dla dostawców może ograniczyć liczbę błędów popełnianych przez użytkowników, poprawiając ogólną relację.

Coś, nad czym warto się zastanowić:

 • Dlaczego warto zadbać o wzmocnienie pozycji swoich dostawców?
 • Co się stanie, jeśli dostawcy, poprzez brak nowoczesnych systemów IT przyczynią się do nieefektywności systemu IT?

Właściwa analiza przedwdrożeniowa rozpoznaje różnice występujące w przedsiębiorstwie. Na jej podstawie tworzymy funkcjonalność aplikacji dedykowanej, której celem jest umożliwienie zarządzania dostawcami w sposób sprawny. Sposób, który pozwala tworzyć przewagę konkurencyjną firmie.

Wdrożenie systemu IT pozwala stworzyć pojedyncze środowisko od zamówienia do zarządzania dostawcami w jednej platformie

Cechy aplikacji zamówienia zakupu - Integracja

Idealna aplikacja zamówienia zakupu oferuje możliwość połączenia z innymi narzędziami firm trzecich, takimi jak systemy księgowe, systemy płatnicze, systemy logistyczne, aplikacje finansowe. Umożliwia pracownikom działu zakupów import i eksport danych bezpośrednio z arkuszy kalkulacyjnych lub innych systemów.

Kiedy aplikacja zamówienia zakupu płynnie łączy się z innym systemami IT firm trzecich, może wyeliminować wielokrotne występowanie tych samych danych i błędy ludzkie. Elastyczna aplikacja zamówienia zakupu, która płynnie synchronizuje dane poprzez skanowanie historii danych, duplikację i aktualizację bez interwencji jest potrzebą chwili.

Po uwolnieniu się od zbędnych procesów i silosów danych, wszystko - od zamówień zakupu po faktury kosztowe – jest dostępne natychmiast. Aplikacja zawiera spójne, aktualne informacje, co nie tylko obniża ryzyko, ale również przyspiesza podejmowanie decyzji i wyszukiwanie informacji.

Cechy aplikacji zamówienia zakupu - Raporty

Idealna aplikacja zamówienia zakupu dostarcza najbardziej istotne dane w najprostszy możliwy sposób. Jest najlepszym agregatorem danych zakupowych. Zarządza procesem obiegu faktur kosztowych w firmie. Nie tylko miejscem, w których przechowywane są informacje zakupach oraz fakturach kosztowych.

Aplikacja zamówienia zakupu, oczekiwane cechy:

 • Aplikacja zamówienia zakupu wykonuje solidną analizę dostępnych danych zakupowych, aby zaoferować szeroki zakres możliwych do wykorzystania spostrzeżeń.
 • Aplikacja zamówienia zakupu jest wydajna, aby agregować i wyświetlać dane zakupowe w wielu formatach, takich jak tabele przestawne, wykresy i inne.
 • Aplikacja zamówienia zakupu posiada możliwość korzystania z interfejsów API, które pozwalają integrować ja z innymi systemami IT w poszukiwaniu najbardziej istotnych danych.
 • Aplikacja zamówienia zakupu posiada wbudowany moduł raportów, który przekształca informacje w proste, bogate wizualnie raporty. Raporty, które można dostosować do wymogów użytkowników w oparciu o region, jednostkę biznesową i kategorię.

Bez względu na cel, jakiemu służą, najbardziej istotne, najbardziej wiarygodne i dostępne informacje są najbardziej wartościowe, ponieważ ułatwiają podejmowanie decyzji i zwiększają przewidywalność.

Cechy aplikacji zamówienia zakupu – dedykowana aplikacja plus hosting i rozwój oprogramowania w jednym

Przedsiębiorstwa nie mogą już sobie poradzić z silosowymi systemami zakupowymi działającymi na miejscu. Zmienił się sposób pracy. Wymaga on wdrożenia systemu IT, który jest wielokanałowy, zawsze dostępny do przeprowadzania operacji zamówienia zakupu z każdego miejsca.

Oparta na chmurze aplikacja zamówienia zakupu umożliwia firmom tworzenie, zarządzanie i utrzymywanie scentralizowanej bazy danych. Bazy danych, do której dostęp jest możliwy w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca. Wdrożenie systemu IT w chmurze pozwala go skalować w sposób opłacalny i wolny od aktualizacji oprogramowania i kłopotów z instalacją na urządzeniach końcowych.

Podczas gdy tradycyjne aplikacje przechowywane na lokalnych serwerach potrzebują od kilku miesięcy do roku na wdrożenie, a hybrydowe zajmują prawie połowę tego czasu, platforma B2B oparta na chmurze, potrzebuje tylko kilku tygodni, aby uruchomić miejsce w sieci.

Cechy aplikacji zamówienia zakupu – Dostosowanie do wymagań użytkowników

Żadna aplikacja gotowa, w zakresie zamówień nigdy nie spełni oczekiwań użytkowników. Tylko projektowanie a później tworzenie aplikacji dedykowanych daje pewność uzyskania przewagi konkurencyjnej na rynku. Tylko aplikacja dedykowana jest dopasowana do potrzeb biznesowych i procesowych firmy. Wdrożenie systemów IT, gotowych narzędzi do zamówień, które wymagają dostosowania przez wyszkolonego specjalistę IT, wymaga wiele pracy i przynosi ograniczone zyski.

Firma może czerpać większą wartość z dedykowanej aplikacji internetowej zamówienia zakupu, jeśli istnieje możliwość modelowania unikalnych procesów zakupowych za jej pomocą.

Cechy aplikacji zamówienia zakupu – Podsumowanie
 • Aplikacja zamówienia zakupu, które pozwala administratorom na dostosowanie niestandardowych reguł biznesowych, tworzenie przepływów pracy oraz modyfikację ról i uprawnień użytkowników.
 • Aplikacja zamówienia zakupu, która oferuje możliwość dostosowania rozszerzeń, wtyczek i interfejsów API w celu rozszerzenia możliwości systemu IT
 • Dostosowywalny sprzedawca i portal użytkownika, gdzie użytkownicy końcowi, tacy jak sprzedawcy i logistycy mogą skonfigurować rozwiązanie, aby spełnić ich preferencje.

Wnioski

Wybór systemu IT zamówienia zakupu jest ważnym i czasami długotrwałym procesem. Powyższe rozważania mogą pomóc w podjęciu decyzji, jak rozpocząć weryfikację dostępnych systemów IT. Możliwe jest, że Twoja aplikacja dedykowana do zarządzania zamówieniami może nie posiadać jednej lub dwóch z tych podstawowych funkcji.

W takich przypadkach, zamiast uporczywie czekać na stworzenie i wdrożenie systemu IT idealnego lub decydować się na rozwój oprogramowania, warto poszukać prostego wyjścia.